Indstillinger af mobilens lokalitetstjenester til SejlSikkert Alarm

iOS:
Sørg for, at lokalitetstjenester er tændt, inden du starter en tur. På iOS skal du sikre dig, at indstillingerne for lokalitetstjenester er indstillet til "Altid". Gå til Indstillinger> Anonymitet> Lokalitetstjenester, og vælg SejlSikkert Alarm. Indstil til 'Altid'. På iOS 14 og nyere skal du kontrollere, at Præcis placering er indstillet til "Til".

  • Tillad venligst også 'Notifikationer' for at modtage advarsler fra SejlSikkert Alarm under SejlSikkert Alarm-appindstillingerne.
  • Indstil lysstyrkeniveauet til Høj eller Automatisk under Skærm og Lysstyrke. Indstil skærmen til standard der. Indstil skærm zoom visning til standard.
  • På iOS 14 og nyere skal du indstille fototilladelser til enten 'Alle fotos' eller 'Valgte fotos', hvis du vil uploade et fartøjs eller båd foto.

Android:
Sørg for, at Lokalitetstjenester er tændt ved at gå til telefonen Indstillinger> Apps>Programmer> SejlSikkert Alarm> Tilladelser. Placering skal indstilles til "Til". På OS 10 og derover skal du indstille Location Services til 'Tillad hele tiden'. Sørg også for, at 'lokaliseringsmetoden' er indstillet til 'høj nøjagtighed'. Dette kan gøres ved at gå til afsnittet Indstillinger for telefoner, vælge 'Forbindelser', derefter 'Placering' og derefter 'Lokaliseringsmetode'. Dette kan også findes under 'Placeringstjenester' og vælge 'Placeringstilstand'.

  • Nogle Android-telefoner har en indstilling, der forhindrer apps, der kører, hvis appen skubbes i baggrunden. Placeringen af denne indstilling kan variere fra telefonproducent, men indstillingen kan typisk findes i afsnittet 'Indstillinger' på telefonen under 'Batteri' og derefter 'Start'. Find SejlSikkert Alarm-appen i dette afsnit, og kontroller, at indstillingen 'Kør i baggrunden' er markeret.
  • Indstil skærmskrifttype og skærmstørrelse begge til 'Standard'.