Grundstødning

​​En grundstødning kan have alvorlige konsekvenser, fx ved mødet med et stenrev, som kan ende med forlis. Handles der rigtigt, er grundstødning dog i de fleste tilfælde ufarligt. ​

Grundstødning er noget mange sejlere frygter, for hvad skal du egentlig gøre, når uheldet er ude? Sådan gør du, hvis du støder på grund på sejlturen:

1. Det allerførste du skal gøre er at stoppe op, tage det roligt, og skaffe dig overblik over situationen.

Det gør du ved at stille dig selv følgende spørgsmål:​

 • Er nogen kommet til skade ?
 • Er der sket skader på båden?
 • Trænger der vand ind? – løft bundplader og tæpper og tjek om der kommer vand ind.
 • Er der gået hul på brændstoftanke og dermed fare for forurening?

Du må dog ikke begynde at udsende uberettigede nødmeldinger som fx røde nødblus. Som udgangspunkt er en grundstødning nemlig ikke en nødsituation, der berettiger til brug af nødmeldinger. Du må til gengæld gerne bruge disse opmærksomhedssignaler: Hvide eller grønne håndblus eller raketter, Pan Pan / Urgency, viften med en tovende. Udvikler det sig til en nødsituation, hvor der fare for besætningens liv, må du gerne anvende nødsignaler som fx de røde blus, May Day, Distress og opkald til 112.

2. Læg en plan for fritagning fra grunden, ved at stille dig selv de her spørgsmål:

 • Hvilken vej kom du ind på grunden? – Er det bedst at bakke ud, og i hvilken retning?
 • Er du på en sandbanke eller på en stengrund?
 • Hvad er bådens position?
 • Hvilket vej kommer vinden fra? Kan du ved brug af sejl trække dig fri af grunden?
 • Kan båden lettes for vægt? Tøm vandtanke, flyt bagage/udrustning, besætning eller andet over i en evt. gummibåd.
 • Kan båden krænges? – sæt evt. en person på bommen af en sejlbåd eller hele besætning på hækken for at lette forenden af båden.
 • Kan båden trækkes fri ved at udlægge et anker foran eller bag båden fra en joller eller med hjælp fra en svømmer med ankeret på en redningskrans? – brug evt. et spil til at trække i ankerlinen.

3. Få båden fri eller tilkald assistance.

 • Hvis der ikke trænger vand ind nogen steder eller på anden måde er fare for besætningen eller miljøet, kan man forsøge at tage båden fri af grunden.
 • Hvis der kommer vand ind eller besætningen er i fare, kan du kontakte bjergningsassistance eller Lyngby Radio på Vhf kanal 16 med henblik på tilkaldelse af bjergnings- eller redningsassistance.
 • Hjælp til bjergning kan dog koste honorar til bjergeren, og det er derfor en god idé at huske at aftale dette inden accept af bjergningen.
 • Hjælp i en redningsaktion af mandskabet fra de offentlige myndigheder er til gengæld gratis.
 • Hvis du kalder på assistance eller redning, bør du på forhånd have noteret bådens position fra din GPS eller søkort.

Mens du venter på assistance bør alle iføre sig redningsvest og tage varmt tøj på.

Efterspillet

Grundstødning hænger ofte sammen med skader på båden, og i den forbindelse kan forsikringsmægler Niels Schiellerup fra ForsikringsMæglerGruppen Danmark informere om, at din kaskoforsikring normalvis dækker de fleste typer af skader på båden. Skaderne kan være på både inventar, skrog, motor, ski​bsjolle, redningsflåde eller gummibåd, når blot de hører til båden. Hvis vragfjernelse er nødvendigt dækker din kaskoforsikring sædvanligvis også det. Det er vigtigt, at du fastsætter værdien for din båd korrekt, så du ikke er underforsikret, og dermed ikke kan få fuld erstatning ved en skade. I tilfældet af, at der sker forurening ved grundstødningen dækker kaskoforsikringen sædvanligvis også, når forureningen er pludselig, og sker i direkte sammenhæng med grundstødningen. Hvis du er forsikret gennem den kollektive ansvarsforsikring via Dansk Sejlunion er både vragfjernelse og retshjælp altid dækket af forsikringen.
De bagkloge tip:

Den nemmeste og ikke mindst klogeste løsning er selvfølgelig helt at undgå grundstødningen i første omgang, så inden du får brug for ovenstående råd kan du foretage følgende forholdsregler for at forebygge grundstødning:

 • Mange uheld skyldes overdreven tillid til GPS-navigatorer. Husk at selv den nyeste GPS kan have kort, der er baseret opmålinger, som kan være over 100 år gamle og med afstandsfejl på op til 100 meter. Derfor skal du sejle med gode sikkerhedsmarginer, dvs. holde god afstand til stenrev, grunde og andre hindringer.
 • Foretag altid omhyggelig navigation, og vær sikker på, at der er vand nok under kølen.

Følger du disse råd kan du i langt de fleste tilfælde undgå en decideret grundstødning og de ubehageligheder der hører sig til.