CE-mærkning på lystfartøjer

Nyere fritidsfartøjer er underlagt krav om CE-mærkning.

EU´s CE-mærkning har også holdt sit indtog på fritidssejlerområdet. Enhver ny båd, der sælges i dag, skal i henhold til EU´s fritidsbådsdirektiv opfylde visse minimumskrav til bygning, materialer samt stabilitet og flydeevne. Ligeledes skal alle typer redningsveste og svømmeveste, der sælges, opfylde kravene til CE-mærkning, herunder skal der med enhver vest medfølge en brugervejledning på dansk.

Fritidsfartøjet skal som udgangspunkt være CE-mærket når:

  • fartøjet er 2,5 - 24 meter langt og
  • er markedsført eller taget i brug i et EU-land eller i Island og Norge for første gang efter den 16. juni 1998. 

Fritidsfartøjer, der er importeret fra lande uden for EU eller EEA-landene Island og Norge efter den 16. juni 1998, skal være CE- mærkede, når de markedsføres eller tages i brug i EU.

Man skal være på vagt over for bådforhandlere, der sælger både importeret fra lande uden for EU. Sådanne både skal have CE-mærkning, og man skal ikke slå sig til tåls med, at forhandleren lover, at båden er ved at blive CE-godkendt. Det er forbudt at sælge en ny båd uden CE-mærkning, og det er dig som køber, der har et problem med en nyindkøbt båd uden CE-mærkning, som det er forbudt at sejle med.