Joller og jolleudstyr

Nye joller skal være godkendt efter den europæiske CE-standard – og det er ganske enkelt ulovligt at sælge joller, der ikke har denne mærkning. Og så skal du være opmærksom på, at der er særlige krav, hvis jollen skal bruges til fiskeri.  

Når du skal købe en jolle, skal du altså først og fremmest kigge efter CE-godkendelsesskiltet og især lægge mærke til jollens konstruktionskategori og det antal personer, den er godkendt til. Joller vil enten være CE- godkendt i kategori C eller i kategori D, og du skal som hovedregel vælge en jolle i kategori C. Du skal også altid vælge en jolle, der er godkendt til mindst en person mere, end du forventer at sejle med. Det øger sikkerheden og tager samtidig højde for, at en ”standardperson" er på 75 kg. Mange mennesker i fuldt udstyr vejer dog som regel mere. For eksempel kan en jolle, der er godkendt til fire personer bære en personvægt på 300 kilo, og derfor vil for eksempel tre mand på hver 90 kilo vil kræve en jolle, der mindst er godkendt til fire personer.

Maksimal motorstørrelse

Når det gælder motoren, skal du finde den maksimale motorstørrelse, som jollen er godkendt til i godkendelsespapirerne. Du kan også søge de oplysninger fra jollens godkendelse på hjemmesiden hos det firma, der har stået for CE-godkendelsen. Godkendelsesoplysninger for en stor del af markedets joller kan findes på www.imci.org

Den maksimale motorstørrelse er ikke altid oplyst på CE-godkendelsesskiltet. Vælg den motorstørrelse, du kunne tænke dig at have på jollen og check i tabellen under emnet ”speedbådskørekort”, om kombinationen af motor og båd kræver dette. Derefter kan du vælge at tage speedbådskørekortet eller købe en mindre motor.

Endelig er det også altid en god ide, at prøve jollen i vandet, før du køber den.

Bruges til fiskeri 

Skal du bruge jollen til fiskeri, skal du stille flere og skrappere krav. Kravene skal svare til den form for fiskeri, du forventer at bruge jollen til. 

Hvis l er to mand, der skal fiske, som hver med fuldt udstyr vejer 100 kg og begge skal kunne arbejde i den ene side af jollen med garn, ruser eller andet fiskegrej, som måske vejer op til 75 kg, skal jollen ved brug på stille vand være godkendt til mindst fire personer.

Skal jollen kunne bruges i mere uroligt vand, er det nødvendigt med en større sikkerhedsmargin, hvilket kræver en større båd. Skal to tunge mænd for eksempel kunne trække tunge fiskeredskaber op over siden af båden, så beregn det samlede antal kilo, du mener båden kan blive belastet med i den ene side.

En CE-godkendt jolle til fire personer i konstruktionskategori C skal for eksempel kunne belastes med alle fire personer (=300kg) ude i den ene side (men ikke på rælingen) uden, at fribordet i den belastede side bliver lavere end 10 cm. Det tilsvarende tal for en kategori D godkendt jolle er 1 cm fribord ved den samme belastning.

Navigation i joller

I joller og små fartøjer navigerer man ikke i traditionel forstand. Det lader sig simpelthen ikke gøre. Sejladsen er også anderledes – ofte uden forberedelse og uden noget specielt mål for sejladsen. Sådan rent kursmæssigt i hvert fald. Små fartøjer uden hjælpemidler til navigation bør aldrig sejle så langt til søs, at de mister kysten af syne

Men uanset fartøjets størrelse og formålet med sejladsen bør du altid tænke over, at du er på havet. Og at det kræver, at du ved, hvor du er, og hvor du sejler hen. Selv uden særlige og avancerede hjælpemidler ombord, bør du kunne orientere dig – for en sikkerheds skyld.
Den første forudsætning er, at du sejler ud i kystnært farvand og med landkending. Dvs. at du kan se land under hele sejladsen. Små fartøjer uden hjælpemidler til navigation bør aldrig sejle så langt til søs, at de mister kysten af syne.

Men at kunne se kysten er ikke tilstrækkeligt til at kunne orientere sig. Man skal også vide, hvad det er, man ser på kysten. Det kaldes, at man sejler med ”sikker kending”.

Når du sejler ud i jollen

Husk, at når du sejler væk fra kysten, så udviskes konturer og kendetegn på land. Områder, du ellers kender som din egen bukselomme, ser pludselig anderledes ud – og der er risiko for at tage fejl og miste orienteringen. F.eks. kan sigtbarheden tæt på kysten hurtigt blive dårlig. Som regel i nat- og morgentimerne – og da bør du undgå at sejle, før tågen er lettet. Nedsat sigtbarhed kan også skyldes kraftige regnbyger og tæt vedvarende regn – og også her kan du hurtigt miste orienteringen, selv om du sejler ud for et område, du kender rigtig godt.

Sejl aldrig ud uden enkle hjælpemidler, som kan guide dig igennem de øjeblikke, hvor du har mistet orienteringen. Hjælpemidlerne er f.eks. kompas, søkort, GPS og kikkert.

Stabilitet i joller

Stabiliteten i joller er generelt dårligere end i andre og større fartøjer. Derfor er der en række forhold, som du bør være opmærksom på:

Du må du ikke overbelaste en jolle. Jo flere man er i jollen, jo mere forringes stabiliteten, så man risikerer, at den vælter. Det er derfor vigtigt, at man aldrig er flere i jollen, end den er godkendt til.

Som hovedregel bør man altid sidde ned i jollen – og skal man flytte sig fra den ene ende til den anden, skal det ske i midten af jollen. Når man bevæger sig i en jolle, skal man huske altid at holde sig fast med den ene hånd.

Sørg altid for at holde jollen fri for vand. Er der kommet vand i bunden af jollen, vil vandet løbe over i den ene side, når jollen krænger - og få jollen til at krænge endnu mere. Krænger jollen så meget, at kanten kommer under vand, vil den hurtigt fyldes med vand (bordfylde) og muligvis vælte. 

Hvis en jolle er bordfyldt kan man med en gammel jolle risikere, at den vender bunden i vejret. Nyere joller bør ikke kunne vende helt rundt, men skulle det ske, og det ikke er muligt at vende jollen, bliv da ved jollen, indtil hjælpen kommer.

Forbliver jollen på ret køl, kan du forsøge at tømme den for vand. Det er vigtigt, at det øsekar, som altid skal være i en jolle, er fastgjort med en line, så det ikke forsvinder. Før du forsøger at kravle tilbage i jollen, skal du have så meget vand ud af jollen, at du er sikker på, at den kan bære din vægt. Derefter lænses jollen helt tom.

Tjekliste til joller

For din egen sikkerheds skyld skal følgende udstyr altid medbringes, når du skal ud og sejle i jollen. 

 • Årer og åregafler
 • Et kompas
 • Et lydsignal apparat
 • En vandtæt elektrisk lygte
 • Anker og ankerline
 • Øsekar eller pumpe
 • 2 røde nødblus
 • 2 orange røgsignaler
 • Førstehjælpskasse
 • Bærbar VHF eller
 • Mobiltelefon
 • En vandtæt beholder (til bl.a. nødblus og førstehjælpskasse)