Hvor kan jeg lære at sejle?

Hvis du vil ud at sejle, bør du gennemføre en fritidssejleruddannelse såsom duelighedsbevis eller speedbådskørekort.

Søfartsstyrelsens duelighedsbevis giver dig de bedste forudsætninger for at sejle en sejlbåd og udvise sikker adfærd på havet for både dig selv og for andre. Det samme gælder, hvis du vil sejle i motorbåd, så bør du tage et speedbådskørekort. Hvis du ønsker at tage et duelighedsbevis eller speedbådskørekort, skal du kontakte din lokale sejlklub, sejlerskole eller sejlforening, som enten selv tilbyder undervisning eller sandsynligvis vil kunne henvise dig til et sted, der gør.
Du kan også læse mere om sejlsporten og mulighederne for at komme i gang med at sejle på Dansk Sejlunions hjemmeside.

Undervisning

På de fleste skoler tager det ca. én vinter og to somre at få et duelighedsbevis, men enkelte sejlerskoler tilbyder også intensive kurser, der blot tager en uge. 

Prisen for undervisning varierer en smule fra klub til klub. Som regel skal du regne med at betale et kontingent til sejlklubben på omkring 700 kr. og et skolegebyr på 1200 kr. 

Søfartsstyrelsens duelighedsbevis

Søfartsstyrelsens duelighedsbevis består af både en teoretisk og en praktisk del. 

Den teoretiske del handler om at have styr på søvejsreglerne, navigation og sikkerhed til søs.

Den praktiske del
 handler om at lære praktisk sejlads. Du skal bl.a. kunne lave forskellige specifikke manøvrer som mand-over-bord (MOB) og havnemanøvre. 

Den teoretiske undervisning foregår ofte om vinteren og den praktiske om sommeren. 

Læs om kravene til Søfartsstyrelsens duelighedsbevis og speedbådskørekort på hjemmesiden fritidssejler.dk