Sygdom og ulykke

​Til søs står man mere alene end med en tilsvarende situation på land, og hjælpen kan være længere væk. Det er derfor godt at forudse hvad der kan opstå af problemer.

Søsyge og kulde er de mest almindelige problemer. Personer med et kendt medicinbehov skal selvfølgelig have deres medicin med – tænk også på en mulig forsinket hjemkomst. Hvis det er muligt, så beskyt en syg eller forulykket mod kulde, vind og vandsprøjt.

En livline til land i form af en mobiltelefon eller en VHF radio kan være afgørende. Som på land kan akuttelefonen / lægevagten kontaktes. I mere alvorlige tilfælde kaldes 112 på mobilen eller Lyngby Radio på VHF kanal 16. Hvis evakuering kan komme på tale, er det til stor hjælp at have styr på bådens position f.eks ved aflæsning af GPS. Brug af SejlSikkert Alarm-app på smartphone i forbindelse med alarmering giver også position til redningscentralen.