Søsportens Sikkerhedsråd

Søsportens Sikkerhedsråd består af en formand udpeget af Søfartsstyrelsen og medlemmer, der udpeges af en række myndigheder og organisationer.

Vedtægter

Her kan du finde Søsportens Sikkerhedsråds vedtægter

Rådsmedlemmer

Her kan du finde alle rådsmedlemmerne

Kontakt os

Her kan du finde sekretariatets kontaktoplysninger 

Publikationer & viden

Her kan du finde undersøgelser, data mv.

Rapporter

Her kan du finde alle  rapporter lavet af SejlSikkert om vandsportsudøveres adfærd på vandet.