Uddannelse

Søsportens Sikkerhedsråd anbefaler, at man tager en fritidssejleruddannelse inden man sejler ud, da de giver en grundlæggende viden om navigation, søvejsregler, farvandsafmærkning m.m.

Hvis du ønsker at tage en duelighedsprøve eller speedbådskørekort, skal du kontakte din lokale sejlklub eller sejlerskole.

Uddannelser for fritidssejlere

Her kan du danne dig et overblik over, hvilke uddannelser der er påkrævet for dig som fritidssejler, alt efter hvilket fartøj du vil sejle i.

Speedbådsbevis

Hvis din båd er under 4 meter og planende, og har en motoreffekt på 19 kW / 25 HK eller derover, skal du have speedbådsbevis. Hvis din båd er mellem 4 og 15 meter og planende, bliver motoreffekten afgørende for, om du skal have speedbådsbevis. Du kan beregne motoreffekten her.

Du skal være 16 år eller derover for at måtte føre en speedbåd, og kørekortet skal medbringes under sejlads. Reglerne gælder for føreren af speedbåden, det vil sige til en hver tid den som har hænderne på rattet. Sønæringsbeviset duelighedsbevis giver også ret til at føre speedbåd.

Duelighedsbevis

Duelighedsprøven er en grundlæggende teoretisk og praktisk uddannelse, som du kan tage for at få basiskompetencer i sejlads. Der er ikke krav om uddannelse for at føre fritidsfartøjer under 15 m., så duelighedsprøven er ikke lovpligtig, men det kan være en god måde at få viden om sejlads på. Uddannelsen består af to dele: en teoretisk og en praktisk prøve. Begge dele beskæftiger sig med de grundlæggende ting, du skal kunne, inden du sejler ud af havnen første gang. Duelighedsprøven kan tages ved sejler- og aftenskoler samt i sejlklubber.


Hvis du kombinerer den praktiske og teoretiske duelighedsprøve med en syns- og høreprøvetest, får du sønæringsbeviset duelighedsbevis, hvilket giver dig ret til også at være styrmand på fritidsfartøjer over 15 m., hvis det er ifølge med en yachtskipper af enten 3. eller 1. grad.
Læs mere om sønæringsbeviset duelighedsbevis her.

Yachtskipper af 3. og 1. grad

Hvis du skal sejle et fritidsfartøj med en skroglængde på 15 meter og op til 24 meter, skal du have et yachtskipperskipper 3 certifikat eller yachtskipperskipper 1 certifikat.
Yachtskipperuddannelserne er delt op i to: Yachtskipper af 3. grad dækker sejlads på Nordeuropæiske farvande.  Yachtskipper af 1. grad dækker sejlads på alle have.
Vær opmærksom på, at yachtskipperprøverne i sig selv ikke giver ret til noget, men skal kombineres med en syns- og høreprøvetest, som derved giver et sønæringsbevis. 
Læs mere om sønæringsbeviserne yachtskipper 3 og 1 her.

Rigtig mange lystsejlere vælger at tage en yachtskipperuddannelse blot for at udvide deres vidensbank om sejlads og sømandsskab. 

Bemærk, at en bestået praktisk og teoretisk duelighedsprøve er adgangsgivende til yachtskipperprøven af 3. grad.
En teoretisk duelighedsprøve kombineret med en praktisk speedbådsprøve er ikke adgangsgivende til yachtskipperprøven af 3. grad.

Vandscooterbevis

1. januar 2018 blev det indført at, føreren af en vandscooter skal have et vandscooterbevis. Det får man ved at bestå en vandscooterprøve.

Den består af teoretiske elementer omfattende søvejsregler, farvandsafmærkninger og godt sømandsskab og en praktisk del som skal gennemføres på en vandscooter. I den praktiske prøve indgår  manøvrer med høj fart, selvredning og makkerredning.

Det er ikke tilladt at sejle vandscooter i "natura 2000" områder. Du kan orientere dig om hvor det er via linket nederst på siden.

SRC bevis til VHF radio

VHF-radioen (Very High Frequency) er det bedste kommunikationsmiddel på vandet, idet du med en VHF-radio er i stand til hurtigt at kunne komme i kontakt med land og/eller andre skibe.
En moderne VHF-radio er udstyret med det, der hedder DSC (Digital Selective Call).

Hvis man vil bruge sin VHF-radio, kræver dette en speciel uddannelse, hvor man kan erhverve et såkaldt SRC-bevis (Short Range Certificate). 
SRC-beviset kan tages hos diverse sejlerskoler og som aftenkursus.

Husk, at du også skal have et kaldesignalsbevis til dit fartøj, når du bruger en VHF-radio.