Farvandsafmærkninger

​​​Skibe bevæger sig frit på vandet over kloden fra havn til havn uden egentlige grænser. Det er derfor naturligt, at man i et internationalt forum varetager sikkerheden for skibsfarten ved at fastlægge afmærkningen af jordens farvande med sømærker, fyr m.m.

Arbejdet med at opstille internationale regler for farvandsafmærkning varetages af en organisationen IALA (International Association of Marine Aids to Navigation and Lighthouse Authorities) med hovedkvarter i Paris. Farvandsafmærkningen benævnes IALA, og enhver beslutning i IALA-organisationen vedtages som en såkaldt anbefaling (recommendation), og det er derefter op til den enkelte nation at ratificere anbefalingerne fra IALA.

Hovedprincippet for vores del af verden, Region A, er ”grønt om styrbord” og ”rødt om bagbord”, når et skib er for indgående. Der findes også en region B, hvor man bruger rødt om styrbord og grønt om bagbord. 
 
Søfartsstyrelsen varetager afmærkning af danske farvande. Afmærkning i hoved- og gennemsejlingsfarvande samt til sikker ankerplads udføres og vedligeholdes for statens regning af Søfartsstyrelsen. 
 
Afmærkning ind til havne og broer mv. er underlagt Søfartsstyrelsen kontrol, men udføres og vedligeholdes af vedkommende havnevæsen, brobestyrelse, sejlklub mv., der tillige afholder udgifterne i forbindelse hermed.