GPS og søkort

Det er vigtigt at du har viden om GPS og søkort inden du tager på vandet.

 

Næsten alle har i dag en GPS om bord og kan derfor aflæse deres position med stor nøjagtighed. Det bliver til særlig stor nytte, når positionen kombineres med en søkortplotter, så man nøjagtig kan se, hvor på kortet at man befinder sig.

Alle skal ligeledes have et søkort over det område, de sejler i. Husk altid at sikre dig, at din GPS er indstillet på det samme geodætiske referencesystem som angivet på søkortet. I Danmark og Nordeuropa bruges referencesystemet WGS-84. Husk at opdatere det elektroniske søkort i din plotter, så du får de seneste rettelser med. Sørg også for at have en robust strømforsyning til din plotter, så den ikke pludselig "går ud" på grund af strømmangel.

Du kan læse mere om søkort og deres brug i Geodatastyrelsens pjece "Bag om Søkortet"

Global Positioning System (GPS) er et satellit-baseret system ejet og styret af det amerikanske forsvar, der kan benyttes til at positionsbestemme hvor man befinder sig overalt på kloden. Systemet virker ved at 24 satellitter bevæger sig omkring Jorden i 6 bestemte baner, dvs. fire i hver bane. Det medfører at der altid er tolv satellitter synlige uanset hvor på Jorden man befinder sig. I praksis kan man typisk kun bruge de satellitter der er over 15° over horisonten. ​​GPSmodtageren kan på basis af satellitternes signaler beregne positionen på jorden.