Redning og sikkerhed

Søsportens sikkerhedsråd arbejder for sikkerhed til søs og det gør vi bedst i samarbejde med sejlerne selv, så her kan du sætte dig ind i sikkerhed og redning til søs.

Sygdom og ulykke

​Til søs står man mere alene end med en tilsvarende situation på land, og hjælpen kan være længere væk. Det er derfor godt at forudse hvad der kan opstå af problemer.

Mand over bord

Alle, der færdes på havet, frygter at falde over bord. Dels kan det i sig selv være svært at komme op igen, dels kan der være komplikationer som dårligt vejr, ringe sigtbarhed osv.

Alarmering til søs

​​Hvis en situation ombord udvikler sig alvorligt, så der er behov for assistance eller redning, er det afgørende at kunne foretage en alarmering.

Grundstødning

​​En grundstødning kan have alvorlige konsekvenser, fx ved mødet med et stenrev, som kan ende med forlis. Handles der rigtigt, er grundstødning dog i de fleste tilfælde ufarligt.

Redningsveste

Vesten holder dig oppe, hvis du falder i vandet og øger din mulighed for at redde dig selv og for at blive reddet af andre. Vesten aflaster dig og giver dig tid til redning.

Kulde og beklædning

Nedsættelse af legemstemperaturen kan være farlig for enhver. Det anbefales derfor, at du altid har rigeligt med varmt og tørt tøj med på vandet.