Publikationer

Her kan du finde alle publikationer lavet af Søsportens Sikkerhedsråd i et digitalt format.

SejlSikkert har også hvert år siden kampagnens start lavet evalueringsrapporter og observationsundersøgelser
af vandsportudøveres vaner og adfærd på vandet. Dem kan du finde her.