Skibslys og signalfigurer

Der er en del forskellige regler omkring skibslys og signaler, som du som skibsfører bør sætte dig ind i.

Først og fremmest er det vigtigt at du kender til de forskellige former for skibslys.
Samtidig er der også forskellige regler for, hvilke lys et skib skal vise - alt afhængigt af, hvor stor manøvreevne det har. Som udgangspunkt er skibe opdelt i tre kategorier - skibe med fri manøvreevne, skibe med begrænset manøvreevne og skibe uden manøvreevne.

De forskellige skibslys

Med skibslys kan fartøjer bedre se hinanden på havet. Skibslysenes farve, placering osv. fortæller, hvilket slags skib du ser, og hvilken situation skibet er i. Du skal bruge skibslys fra solnedgang til solopgang og under nedsat sigtbarhed. 

Regel 21 og 22: Definitioner og skibslysenes synlighed

a) Toplys

Man bruger toplys på alle maskindrevne skibe. Toplys udsender et hvidt lys, og de skal være anbragt så højt og frit som muligt. Lysene skal være synlige i en sektor på 225° forfra, fordelt med 112½° på hver side af stævnen. På skibe under 12 meter skal de kunne ses 2 sømil væk, på skibe mellem 12 og 20 meter er det 3 sømil, på skibe mellem 20 og 50 meter er det 5 sømil og på skibe over 50 meter er det 6 sømil.

b) Sidelys

Sidelysene er supplerende navigationslys, der viser, hvilken vej et skib stævner. Sidelysene skal vise grønt lys om styrbord og rødt om bagbord. Lysene skal være synlige fra lige forfra til 112½° bagover. På skibe under 12 meter skal de kunne ses 1 sømil væk, på skibe mellem 12 og 50 meter er det 2 sømil og på skibe over 50 meter er det 3 sømil.

c) Agterlys

Agterlyset skal vise hvidt lys i en sektor på 135° henover agterenden af skibet. Man anbringer agterlyset ret lavt på et skibs agterende, da det ikke er nødvendigt at se agterlyset lige så langt fra som toplyset. På skibe under 50 meter skal det kunne ses 2 sømil væk og på skibe over 50 meter er det 3 sømil.

d) Slæbelys

Et slæbelys er gult. Man anbringer slæbelys på agterenden af et skib, der slæber. Lyset skal sidde højere end agterlyset og lyse i en sektor på 135° henover agterenden af skibet. På skibe under 50 meter skal det kunnes ses 2 sømil væk, og på skibe over 50 meter er det 3 sømil.

e) 360° lys

Lys, der er synlige hele horisonten rundt, fortæller om et skibs manøvreevne. Disse lys skal udsende et ubrudt lys over en bue af horisonten på 360°. På skibe under 50 meter skal det kunnes ses 2 sømil væk, og på skibe over 50 meter er det 3 sømil.

f) Blinklys

Blinklys er lys, der blinker regelmæssigt med en frekvens på mindst 120 blink i minuttet. Lysene bliver brugt af specielle skibe eller af skibe, der har særlige aktiviteter.

Fri manøvreevne

Skibe med fri manøvreevne er eksempelvis store og små sejlskibe og store og små maskindrevne skibe. Der er specielle regler for hvilke lys disse skibe skal vise.

Regel 23: Maskindrevne skibe, der er let

1) Et maskindrevet skib på mere end 50 meter skal vise to toplys, to sidelys og et agterlys.

Regel 23: Maskindrevne skibe, der er let

2) Et lille maskindrevet skib på mindre end 50 meter skal vise et toplys, to sidelys og et agterlys.

Regel 23: Maskindrevne skibe, der er let

3) Et stort sejlskib skal vise sidelys og et agterlys. Sejlskibe, der har brug for bedre synlighed - f.eks. i stærkt trafikerede farvande - kan vise et rødt lys over et grønt i masten.

Regel 24: Slæbning og skubning

Et skib, som slæber, skal vise to toplys, når slæbet er kortere end 200 m - og tre toplys, når slæbet er længere end 200 m. Desuden skal slæbebåden vise slæbelys, to sidelys og et agterlys.

Regel 25: Sejlskibe, der er let og fartøjer under roning

Et lille sejlskib (under 20 meter) viser sidelys og agterlys. Sidelysene kan man vise i én samlet lanterne i stævnen. Man kan også samle side- og agterlys i en lanterne i toppen af masten. I trafikerede farvande kan man vise et rødt lys over et grønt i masten for at øge skibets synlighed. Man må ikke bruger ekstra lys, hvis man viser side- og agterlys i en samlet lanterne i toppen af masten.

Regel 29: Lodsskibe

Et skib i lodstjeneste skal vise to lys i toppen af masten, to sidelys og et agterlys. I masten viser man et hvidt lys over et rødt lys, og lysene er synlige hele horisonten rundt.

Begrænset manøvreevne

Skibe med begrænset manøvreevne er eksempelvis fiskekuttere og fisketrawlere. Der er specielle regler for, hvilke lys disse skibe skal vise.

Regel 26: Fiskeskibe

1) Et skib, der fisker med liner og garn, skal vise et rødt og et hvidt lys i toppen af masten. Lyset skal være synligt hele horisonten rundt. Desuden skal kutteren vise side- og agterlys, som skal slukkes, når skibet ligger stille.

Regel 26: Fiskeskibe

2) Et skib, der trawler, skal vise et grønt lys over et hvidt lys i toppen af masten. Lyset skal være synligt hele horisonten rundt. Desuden skal trawleren vise side- og agterlys, der slukkes, når skibet ligger stille.

Regel 27: Skibe ikke under kommando eller begrænset i deres evne til at manøvrere

Et skib, der arbejder på havet, skal vise tre lys over hinanden. Øverste og nederste lys skal være rødt, mens det midterste lys skal være hvidt. Lysene skal lyse hele horisonten rundt. Skibet skal desuden vise de lys, som et maskindrevet skib skal vise. Side- og agterlys skal slukkes, når skibet ligger stille.

Uden manøvreevne

Skibe kan være uden evne til at manøvrere, hvis de ligger for anker, er gået på grund, har havari eller stikker dybt. Skibe uden manøvreevne har ingen mulighed for at gå af vejen. Derfor skal de vise særlige lys, så andre skibe kan vige for dem.

Regel 27: Skibe ikke under kommando eller begrænset i deres evne til at manøvrere

Et skib, der ikke er under kommando, skal vise to røde lys over hinanden. Lysene skal være synlige hele horisonten rundt. Skibet skal også vise side- og agterlys. Når skibet ligger stille, skal det slukke side- og agterlys.

Regel 28: Skibe, der er hæmmet af deres dybgang

Et skib, der er uden evne til at manøvrere pga. dybgang, kan vise tre røde lys over hinanden, som er synlige horisonten rundt. Lysene supplerer de lys, et maskindrevet skib på samme størrelse skal vise.

Regel 30: Skibe til ankers og skibe på grund

1) Et skib, der er under 50 m langt, skal vise et hvidt lys i den forreste del af skibet, når det ligger for anker. Lyset skal være synligt horisonten rundt.

Signalfigurer

Dagsignaler består af sorte signalfigurer i forskellige former og kombinationer. Det synliggør over for andre skibe, egen skibstype, og om man har fortrin i forhold til almindelige søvejsregler. Dagsignaler vises fra solopgang til solnedgang og vises, hvor de bedst kan ses (hele horisonten rundt).

Slæbebåd: En lang to korte (2 minutter) Slæbet: En lang og tre korte (2 minutter)

1: Et maskindrevet skib, der slæber.

Slæbet overstiger 200 m.

I fart: En lang (2 minutter) Stoppet: To lange (2 minutter)

2: Et sejlskib, der går for sejl og motor, skal betragtes som et maskindrevet skib.

En lang og to korte (2 minutter)

3: Et skib, der fisker med andet end trawl.

Skibet har redskaber, der strækker sig mere end 150 m ud.

Klokke 5 sekunder.

4: Et skib, der ligger for anker.

En lang og to korte toner (2 minutter)

5: Et skib, der ikke er under kommando.

6: Et skib, der er begrænset i sin evne til at manøvrere.

En lang og to korte (2 minutter)

7: Et minerydningsfartøj, der er let.

Sikkerhedsafstand: 1000 m.

En lang og to korte toner (2 minutter) Efterfulgt af: Stop (1 med mellemrum) Kør (2 med mellemrum)

8: Uddybningsfartøj for anker. Passage hvor de sorte diamanter vises.

Ved klokkeringning: Passér skib som rødt el. grønt sømærke.

En lang og to korte toner (2 minutter)

9: Et skib, der er hæmmet af sin dybgang.

Klokke i 5 sekunder.

10: Et skib på grund. Skibe over 100 m. suppleres med gongong-signal.