Navigation

Det er vigtigt at du er i stand til at navigere inden du tager på havet.

Navigation (latin: navigatio = sejlads) er læren om at finde vej over havet, det vil sige at fastslå, hvor man (geografisk) befinder sig, og hvordan man kommer frem til sit bestemmelsessted.

At kunne navigere er nødvendigt for at kunne sejle sikkert. Mange har gennem tiderne måttet erfare, at manglende navigationskundskaber har været direkte årsag til uheld, grundstødninger eller forlis.

Mange siger: Ja, men jeg har da en GPS om bord. Svaret dertil er, at din GPS kan være god nok, men at du har et problem, hvis du ikke forstår, hvad de data, GPS'en giver dig, betyder.
Kendskab til grundlæggende navigatoriske begreber med eller uden moderne elektroniske hjælpemidler er derfor nødvendigt for at kunne sejle sikkert.

Søsportens Sikkerhedsråd anbefaler derfor, at man som minimum tager en duelighedsprøve, inden man sejler ud, da denne giver en grundlæggende viden om navigation, søvejsregler, farvandsafmærkning m.m.

I Danmark udgives søkort af Geodatastyrelsen. Læs mere om søkort ​https://gst.dk/soekort/