COVID-19 - CORONA

Publiceret 08-10-2020

Råd i forbindelse med udbredelsen af covid-19

Hvordan kan vi fortsat komme på vandet ?
Corona-epidemien giver også sejlere, roere og fiskere anledning til mange spørgsmål om, hvorvidt de kan fortsætte deres fritid på vandet. Sundhedsstyrelsen er kommet med en række anbefalinger om hygiejne og fysisk afstand til andre mennesker for at forebygge smittespredningen af Corona-virussen. Du kan læse mere om anbefalingerne på: https://www.sst.dk/da/corona

Yderligere oplysninger om råd og regler indenfor de enkelte sportsgrene:
Dansk Sejlunion                                              https://dansksejlunion.dk/corona
Danske Tursejlere                                            https://dansketursejlere.dk/
Dansk Kano og Kajakforbund                            https://www.kano-kajak.dk/
Dansk Forening for Rosport                              https://roning.dk/


Kan jeg som dansker sejle til udlandet?
Så skal du være opmærksom på, at der i lyset af Corona-epidemien løbende kommer nye anbefalinger og regler fra såvel de danske myndigheder og fra de udenlandske myndigheder.
Inden du sejler til udlandet, bør du derfor holde dig orienteret om de seneste anbefalinger og regler på Udenrigsministeriets rejsevejledning: https://um.dk/da/rejse-og-ophold/rejse-til-udlandet/coronavirus/.


Kan udenlandske sejlere tage til Danmark?
Ja, fritidssejlere må sejle til Danmark, hvis de pågældendes bopælsland er karakteriseret som 'åbent' i Udenrigsministeriets rejsevejledning
Rigspolitiet er ansvarlig myndighed.
På Søfartsstyrelsen hjemmeside kan du desuden finde spørgsmål og svar i forbindelse med erhvervssejlads og COVID-19.
Rederier og maritime virksomheder bør søge information for virksomheder på www.virksomhedsguiden.dk

Kontakt

Sikre Farvande
S:AIS-data