Ta’ skipperansvar - i hele havnen

Publiceret 01-03-2019

Pressemeddelelse udsendt i forbindelse med lanceringen af SejlSikkert kampagnen 2019

Som skipper har man et ansvar. Et skipperansvar. Det handler ikke kun om at holde sit grej i orden eller at tjekke vejrudsigten, inden man sejler ud. Det handler også om at sørge for, at alle ombord bærer redningsvest. For på den måde kommer alle sikkert i havn. Årets kampagne opfordrer fritidssejlere og fiskere til at tage skipperansvar og vise omsorg – både for sig selv og andre.

Årets kampagne henvender sig, ligesom sidste år, til skippere med et budskab om at tage skipperansvar og sørge for, at alle ombord bærer vest. Det gør den, fordi skipper som autoritet har en unik mulighed for at påvirke andre til at trække i vesten.

En undersøgelse fra SejlSikkert, som Søsportens Sikkerhedsråd og TrygFonden står bag, har vist, at brugen af redningsvest er socialt betinget. I 85 procent af tilfældene, hvor der er flere om bord på en båd, har enten alle vest på, eller ingen har vest på. Derfor lyder der en klar opfordring til skippere om selv at trække i vesten og sørge for, at andre også gør det.


At ta' skipperansvar er at vise omsorg for andre
Som skipper kan det være svært at bede andre om at bruge vest. Mange er af den overbevisning, at det bør være et frit valg, om man vil bruge vest eller ej. Men en undersøgelse fra SejlSikkert viser, at 98 procent mener, at det er okay, at skipper forlanger, at alle ombord bærer vest. Når man beder andre om at tage vest på, er det et udtryk for omsorg.

"Jeg medgiver gerne, at det kan være svært at bede sin makker i båden tage vest på, men omvendt så ved vi også, at redningsveste øger chancen for at overleve ved ulykker på vandet. Tænk på det værst tænkelige, at du må kontakte din makkers ægtefælle og fortælle, at der er en eftersøgning i gang efter manden eller konen, som er faldet over bord. Vi vil derfor gerne gøre det legitimt som skipper at stille krav til alle om bord, at de skal bære vest. Selv gør jeg det, at jeg tager redningsvest på og lægger en stak i cockpittet, så der ikke er nogen, der er i tvivl om, at alle bærer vest på min båd", siger Sten Emborg, specialkonsulent i Søsportens Sikkerhedsråd.

Tak til dem, der allerede tager skipperansvar
Rundt på havnene kan man se skilte, der takker skippere for at tage skipperansvar. I en undersøgelse foretaget af SejlSikkert i efteråret 2019, fortalte 86 procent af skipperne, at de tager skipperansvar og sørger for, at alle ombord bærer vest. Det vidner om, at sidste års opfordring om at tage skipperansvar er slået igennem, og René Højer, der er programchef og ansvarlig for vand- og badesikkerhed i TrygFonden, håber, at det fortsatte fokus på skipperansvar vil øge andelen af skippere, der tager skipperansvar.
"Det er mit håb, at vi en dag slet ikke behøver at diskutere, om vesten skal på eller ej. Ligesom det i dag er tilfældet med sikkerhedsseler i bilerne. Men indtil da kan vi kun opfordre til, at skipperne går forrest som nogle gode eksempler for sikkerhedskulturen", siger René Højer.

50 pct. bærer redningsvest
Samlet set er det godt halvdelen af fritidssejlere, fritidsfiskere, kajakroere, surfere og personer på jetski, som ofte tager redningsvest på før turen på vandet.

René Højer, der er programchef og ansvarlig for vand- og badesikkerhed i TrygFonden, håber, at indsatsen, som sætter fokus på skipperansvar, vil fungere som en venlig opfordring til at bryde vanen og få vesten på.

- Det er mit håb, at vi en dag slet ikke behøver at diskutere, om vesten skal på eller ej. Ligesom det i dag er tilfældet med sikkerhedsseler i bilerne. Men indtil da kan vi kun opfordre til, at skipperne går forrest som nogle gode eksempler for sikkerhedskulturen. Når omkring halvdelen af dem, der i dag bruger vandet, allerede bruger veste, så skal de blot hver især få én anden til at begynde, og så vil vi være i mål, siger René Højer.​​​

Kontakt

Søsportens Sikkerhedsråd