Redningsveste

Det er lovpligtigt, at du medbringer redningsveste til det antal personer, der er om bord. Vestene skal passe til de ombordværende (børneveste til børn osv.). Husk, vestene skal være CE-godkendte. Bøden for ikke at have veste om bord er pt. 1.500 kr. pr. manglende vest. 

Derudover anbefaler Søsportens Sikkerhedsråd, at du bruger sikkerhedsliner, når du er på vandet. Sikkerhedsliner skal også være CE-mærkede for at måtte sælges i Danmark.​
       
I Meddelelser fra Søfartsstyrelsen L, kapitel IV, ”Teknisk forskrift om fritidsfartøjers bygning og udstyr m.v.”, er følgende anført:
 

Regel 1 g​enerelt

Ethvert fritidsfartøj skal være forsynet med sikkerhedsudstyr i fornødent omfang under hensyntagen til årstidens vejrforhold, fartøjets type og størrelse samt turens længde og varighed.

Regel 2 redningsveste 

  1. Denne regel omfatter alle fritidsfartøjer bortset fra badeudstyr, der udelukkende anvendes i strandkanten. 
  2. Alle fritidsfartøjer, der ikke er fortøjet i havn, skal medføre redningsveste eller svømmeveste til alle personer om bord. 
  3. Kapronings- og motionsroningsfartøjer kan i stedet følge Dansk Forening for Rosports eller Dansk Kano og Kajak Forbunds sikkerhedsbestemmelser.
  4. Dykkere, som​ transporteres i fartøjer, omfattet af denne regel, kan anvende de opstigningsveste, der bruges sammen med dykkerudstyret, i stedet for redningsveste.
  5. Fartøjer, der under opsyn anvendes i lavvandede områder i forlystelsesparker og lignende, kan af Søfartsstyrelsen fritages for at opfylde denne regel.
  6. Rednings- og svømmeveste skal være typegodkendt efter anerkendte normer og overensstemmelsesmærkede med enten ratmærke eller CE-mærke. Redningsveste, der er varefaktamærkede efter den tidligere gældende ordning, kan anvendes, indtil de udskiftes på grund af slid eller ælde.
  7. Anvisninger for brugen og vægtgrænser m.v. af den enkelte rednings- eller svømmevest skal følges.

Læs mere om de forskellige typer af veste både til børn og voksne her.

Find vejledning til tjek af den selvoppustelige redningsvest