Publikationer

​​​​​​​​​​​​Pjecer fra Søsportens Sikkerhedsråd​

Søsportens Sikkerhedsråd har i 50 år udgivet oplysningsmaterialer i trykt form. Vi har udsendt tusindvis af trykte pjecer til vandsportsbrugere, som hidtil har kunnet bestille pjecerne her på siden.
Efterspørgslen på de trykte pjecer har været vigende og portoomkostningerne stigende. Vi har derfor nu valgt at stoppe trykningen af pjecerne, som dog forsætter med at være tilgængelige i elektronisk form​ til download og​ online visning. Find pjecerne herunder.

Du kan fortsat bestille de øvrige trykte SejlSikkert-materialer her:
Bestil SejlSikkert-materialer​