1Hvad er definitionen på en jolle og hvilke tekniske krav er der til en jolle?

Generelt om joller

SEJL OG KLASSEJOLLER FALDER IKKE IND UNDER BESTEMMELSERNE, DER OMTALES I FØLGENDE.

Der er mange joller i Danmark

En stor del af alle de danskere, der hvert år nyder en del af fritiden på vandet, sejler i en af de ca. 350.000 joller, der findes i Danmark. En ”jolle” er i denne sammenhæng defineret som en primært åben båd under 6 meters længde. Oftest har jollen påhængsmotor – som i øvrigt kan være så kraftig, at man kan komme ind under bestemmelserne om speedbådskørekortet.

Mange joller er ikke sikre nok

En stor del af de gamle joller lever ikke op til nutidens standard for stabilitet og flydeevne dvs. evnen til at holde sig flydende, hvis de skulle blive fyldt med vand. Statistikken taler sit tydelige sprog. Op mod halvdelen af de fritidssejlere, der hvert år mister livet, er mænd, der falder over bord fra en jolle. Det antages, at jollernes ringe stabilitet er den væsentligste årsag til ulykkerne og – modsat hvad de fleste tror – skyldes ulykkerne nu ikke længere, at mændene falder over bord, fordi de står op i jollen for at lade vandet ud over siden.

Officielle krav til jollers stabilitet og flydeevne

Helt op til slutningen af 70’erne var der ingen egentlige krav til jollers stabilitet og flydeevne. Mange har sikkert været udmærkede efter datidens forhold, men da langt de fleste eksisterer endnu i dag, kan vi også med sikkerhed sige, at en stor del af jollerne fra dengang er for ringe og slet ikke kan måle sig med nutidens standard.

Nordisk Bådstandard

Fra 1983 fik forbrugerne konkret hjælp ved køb af nye joller, da Nordisk Bådstandard blev introduceret som en frivillig norm, der dog blev gjort obligatorisk for joller til udlejningsformål. Standarden blev udarbejdet i fællesskab mellem Danmark, Sverige, Norge, Finland og Island. Alle joller, der blev bygget til denne standard, blev forsynet med et blåt metalskilt, som typisk er placeret på et synligt sted indvendig i båden. Købere af brugte joller bør være opmærksomme på, om denne mærkning findes i den båd, man ønsker at købe. Det blå skilt angiver en grundlæggende kvalitet og giver vigtig information om bl.a. maksimalt antal personer og maksimal motorstørrelse.

Fritidsfartøjsdirektivet

Næste skridt fremad kom i 1994, da EU's fritidsfartøjsdirektiv for første gang så dagens lys. Kravene i dette direktiv er generelt skrappere end kravene i Nordisk Bådstandard. Under Fritidsfartøjsdirektivet ligger alle de mange ISO standarder (International Organization for Standardization), der vedrører de enkelte dele af et fritidsfartøj, - men på indførelsestidspunktet i 1994 var kun ca. 10% af alle standarderne færdigt definerede. De blev dog suppleret med retningslinjer udarbejdet af arbejdsgrupper i de enkelte EU medlemslande.

EU’s fritidsfartøjsdirektiv blev ophøjet til dansk lov i 1996 med en overgangsperiode til 16. juni 1998. Efter denne dato skal alle nye fartøjer overholde direktivets bestemmelser.

I efteråret 2003 blev også standarderne for jollers stabilitet og flydeevne helt færdige og de indtil da gældende retningslinjer blev ophøjet til ISO standarder gældende i hele EU. På enhver ny jolle solgt i EU skal der nu sidde et metalskilt med oplysninger fra CE-​godkendelsen om bl.a. producentens navn, maksimalt antal personer og – nok så vigtigt –”fartøjets konstruktionskategori”. CE-godkendelsesskiltet angiver, at båden er testet efter gældende norm. Læg godt mærke til bogstavet for fartøjets konstruktionskategori. Det er vigtigt!

2Når du skal købe en jolle, brugt som ny, skal du tage højde for en række faktorer

Køb af jolle

Guide til køb af ny eller brugt jolle

I det følgende vil vi gennemgå, hvad du især skal være opmærksom på ved køb af ny eller brugt jolle. Vi fokuserer dog udelukkende på de sikkerhedsmæssige aspekter ved jollernes stabilitet, flydeevne og anvendt motorstørrelse. Andre forhold som vedligeholdelsesstand, generel kvalitet m.m. vil vi ikke gå dybere ind i her. Såfremt jollens vedligeholdelsesstand er i orden, og den i øvrigt opfylder nedenstående krav til stabilitet og flydeevne, er der ikke nogen grund til at fremhæve et bestemt materiale frem for noget andet. Både træ, aluminium og glasfiber kan anvendes til at bygge gode og sikre joller. I den nu lovpligtige CE-godkendelse testes bådene på mange forskellige kriterier, hvor f.eks. også materialestyrke indgår. CE-godkendelsen er derfor ikke alene et spørgsmål om stabilitet og flydeevne, som vi behandler her, men er også i langt bredere forstand garant for en given kvalitet.

KØB AF NY JOLLE

Den lovpligtige CE-godkendelse har gjort det
meget nemmere at købe ny jolle.

Kig efter CE-godkendelsesskiltet og læg især mærke til fartøjets konstruktionskategori og antal personer, båden er godkendt til.

Joller vil enten være CE-godkendt i kategori C eller i kategori D. Vælg som hovedregel en jolle i kategori C. Begge kategorier er udtryk for en godkendt norm, men en jolle i kategori C har et bredere anvendelsesområde. Se i øvrigt nedenstående beskrivelserne af de forskellige kategorier, så du ved, hvilke krav der kan stilles til jollen.

Vælg altid en jolle, der er godkendt til mindst én person mere, end du forventer at sejle med. Det øger sikkerheden og tager samtidigt højde for, at en ”standardtestperson” er på 75 kg. mens ”rigtige mennesker” i fuldt udstyr ofte kan veje mere end det. Regn selv efter. En jolle godkendt til 4 personer er godkendt til 300 kg. personvægt, men bare 3 mand på hver 90 kg. skal altså også bruge en jolle, der mindst er godkendt til 4 personer!

Find i bådens godkendelsespapirer den maksimale motorstørrelse, båden er godkendt til. Desværre indgår det IKKE altid i teksten på CE-godkendelsesskiltet, hvilken maksimal motorstørrelse, der anbefales til den pågældende jolle. Forhandleren ved det naturligvis, men vil man selv finde ud af det, skal man enten have jollens godkendelsespapirer
eller søge jollens godkendelsesoplysninger på hjemmesiden hos det firma, der har stået for CE-godkendelsen. Godkendelsesoplysninger for en del af markedets joller kan findes hos IMCI (International Marine Certification Institute) www.imci.org

Vælg den motorstørrelse du kunne tænke dig at have på båden og check i tabellen nederst på siden, om den kombination af motor og bådstørrelse kræver speedbådskørekort for at du må sejle båden. Hvis det er tilfældet, så vælg enten en svagere motor eller tag det speedbådskørekort, som under alle omstændigheder vil give en nyttig viden om færdselsreglerne til søs.

Sidst – men ikke mindst – når du har besluttet dig, så prøv jollen i vandet. Det er ikke lige så nødvendigt ved køb af nye joller, der er godkendt efter EU-normerne, som det er ved køb af brugte joller, men gør det alligevel. De fleste mennesker køber jo heller ikke ny privatbil uden først at køre en prøvetur.