Strøm

​Vandet bevæger sig hen over havbunden pga. påvirkning fra vinden, jordens rotation og himmellegemernes tiltrækningskraft. Strøm er et udtryk for, hvor hurtigt vandmassen bevæger sig. Strømmen angives ved dens sætning (retning) og dens fart i knob. Knob er lig med sømil pr. time. 1 sømil er lig med 1,852 km/t.

Modsat vinden angives strømmens sætning i den retning, den bevæger sig. Ved NØ-gående strøm bevæger strømmen sig altså mod NØ. Strøm er et almindeligt fænomen i danske farvande, hvor den kan løbe med op til flere knobs fart. Normalt er strømmen nordgående gennem de danske farvande på grund af udmundingen af meget store floder i Østersøområdet. Omvendt kan der ved vedholdende vestlige vinde ude fra Atlanterhavet og Nordsøen presses store vandmængder ind gennem de danske sunde og bælter ind i Østersøen, og strømmen bliver da sydgående.

Lokale forhold kan afstedkomme, at strømmen dér opfører sig helt anderledes, og det er altid et godt råd at holde sig orienteret om lokale strømforhold. Selv i stille vejr kan der løbe en betragtelig strøm i danske farvande. Et andet strømfænomen er tidevandsstrøm. Den forekommer først og fremmest i farvande med meget tidevand såsom i Nordsøen i det sydlige Danmark. Tidevande i indre danske farvande er der meget lidt af, og sejler man ind i Østersøen, er der intet mærkbart tidevand. Man kan dog møde en ganske betragtelig tidevandsstrøm på op til flere knob nogle steder i danske farvande. Svendborg Sund er et godt eksempel herpå.​

SejlSikkert App

​​​​Søsportens Sikkerhedsråd og TrygFonden har udviklet SejlSikkert App'en, som viser de nyeste vind- og strømprognoser samt giver dig sikkerhedsråd og nyttige informationer til en tur på havet.  

Download SejlSikkert App'en til iOS eller Android