Vilkår for brug af SejlSikkert-Alarm

​Slutbrugerlicensaftale​ - ​SejlSikkert Alarm mobilapplikation til tracking af fartøjer ​


Den applikationssoftware ("Applikationen"), som du downloader til dit udstyr, er et licensprodukt fra Søfartsstyrelsen. Applikationen er licenseret til Søfartsstyrelsen fra en tredjeparts-udvikler, som ejer alle rettigheder, adkomst og interesser i Applikationen. Applikationen kan indeholde, anvende eller kommunikere med data eller systemer, der ejes af en eller flere tredjeparter og er givet under licens til Søfartsstyrelsen (under et benævnt "Data"). Applikationen og Dataene er beskyttet i henhold til copyright-lovgivningen og internationale copyright-traktater. Applikationen og Dataene er licenseret, men ikke solgt. Applikationen stilles til rådighed i henhold til en licensaftale og er underlagt følgende betingelser og bestemmelser, som slutbrugeren ("dig" eller "dine") på den ene side og Søfartsstyrelsen og dets licensgivere på den anden side. Hvis du henter applikationen fra en tredjeparts applikationsleverandør anerkender du, at Søfartsstyrelsen, og ikke applikations­leverandøren, er ansvarlig for applikationen. Søfartsstyrelsens licensgiver er omfattet af denne aftale, og kan håndhæve sine rettigheder direkte imod dig i tilfælde af overtrædelse af denne aftale.

VIGT​​IGT: LÆS DENNE LICENSAFTALE OMHYGGELIGT I DENS HELHED, FØR DU KØBER ELLER ANVENDER DENNE APPLIKATION. VED AT KØBE, INSTALLERE, KOPIERE ELLER PÅ ANDEN MÅDE ANVENDE DENNE APPLIKATION ANGIVER DU, AT DU HAR LÆST DENNE LICENSAFTALE OG ER INDFORSTÅET MED DENS BETINGELSER OG BESTEMMELSER. HVIS DU IKKE ER INDFORSTÅET MED DISSE BETINGELSER OG BESTEMMELSER, SÅ UNDLAD AT KØBE, INSTALLERE ELLER BRUGE APPLIKATIONEN.

Licensens betingelse​​r og bestemmelser

Søfartsstyrelsen ("vi" eller "os") stiller Applikationen og de inkorporerede eller medfølgende Data til rådighed for dig, herunder eventuel "online" eller elektronisk dokumentation samt trykt materiale og giver dig en begrænset, ikke-eksklusiv, licens til at anvende Applikationen og Data i overensstemmelse med denne Aftales bestemmelser og som tilladt af de Anvendelsesregler, der angives i App Store's Servicebestemmelser.

Du indvilliger i kun at anvende Applikationen og Data til personlig brug eller, hvis relevant, til brug for din forretnings interne drift og ikke for videresalg, leasing, udlejning, licensgivning, servicebureau eller andre lignende formål. Følgelig, men i overensstemmelse med de restriktioner, der angives i de følgende afsnit, må du kopiere Applikationen og Data, som det måtte være nødvendigt for din anvendelse for at se dem og gemme dem, forudsat at du ikke fjerner nogen af de copyright-bemærkninger, der findes, og ikke modificerer Applikationen eller Data på nogen måde. Din anvendelse af Applikationen må ikke overtræde nogen af Applikationsforhandlerens anvendelsesregler eller anvendelsesreglerne hos en eventuel tredjepartsserviceleverandør, som du anvender for at aktivere Applikationen. Du må ikke anvende Applikationen til illegale, vildledende, misvisende eller uetiske formål eller på nogen anden måde, der kan være ødelæggende for Søfartsstyrelsens, dets licensgivers eller eventuelle andre personer eller enheders renomme. Du indvilliger i ikke på anden måde at kopiere, modificere, dekompilere, demontere, foretage "reverse engineering" eller skabe afledte udgaver af nogen del af Applikationen og Dataene og må ikke overføre eller distribuere disse i nogen form og til noget formål, undtagen som tilladt i henhold til obligatoriske krav. Vi forbeholder os ligeledes retten til at ændre eller indstille udbuddet af Data eller Applikationens funktion når som helst og af en hvilken som helst årsag, og herunder gøre tredjeparts-Data utilgængelige.

Supp​ort:

Skulle du have brug for operationel eller teknisk support og bistand vedrørende installation, af-installation, anvendelse eller drift af Applikationen, eller har du nogle spørgsmål, klager eller krav vedrørende Applikationen, så kontakt os på: SejlSikAlarm@soesport.dk

Søfartsstyrelsen
Fjordvænget 30
4220 Korsør
Danmark

 

Ap​​​ple: 

Du anerkender, at denne Aftale er indgået udelukkende mellem dig og Søfartsstyrelsen, og ikke med Apple, og at vi, og ikke Apple, er eneansvarlige for Applikationen og dens indhold. Vi er eneansvarlige for at yde vedligeholdelses- og supportydelser vedrørende Applikationen, og du anerkender og indvilliger i, at Apple ikke har nogen forpligtigelse til at yde nogen vedligeholdelses- og supportydelser til dig vedrørende Applikationen. Du anerkender og indvilliger i, at vi – og ikke Apple – er ansvarlige for håndteringen af eventuelle krav fra dig eller fra tredjepart vedrørende Applikationen eller din besiddelse og/eller anvendelsen af Applikationen, herunder – men ikke udelukkende: (i) produktansvarskrav; (ii) eventuelle krav om, at Applikationen ikke overholder eventuelle gældende lovmæssige eller regulatoriske krav; og (iii) krav i henhold til forbrugerbeskyttelses- eller lignende lovgivning. Såfremt Applikationen ikke opfører sig som anført, kan du orientere Apple, og Apple vil refundere købsprisen. Apple har – i så høj grad som det tillades af gældende lovgivning – ikke nogen som helst anden garantiforpligtigelse vedrørende Applikationen eller eventuelle andre krav, tab, ansvarsforpligtigelser, skadeserstatninger, omkostninger eller udgifter, der kan henføres til fejl ved Applikationen. Du anerkender og indvilliger i, at såfremt tredjepart hævder, at Applikationen eller din besiddelse og anvendelse af Applikationen overtræder den pågældende tredjeparts ophavsret, så er vi – og ikke Apple – eneansvarlige for at undersøge, forsvare, afgøre og afvikle sådanne eventuelle ophavsretlige krav.

Du anerkender og indvilliger i, at Apple og Apples datterselskaber er tredjepartsbegunstigede til denne Aftale, og at Apple har ret til (og anses for at have accepteret retten til) at håndhæve denne Aftale over for dig som en tredjepartsbegunstiget til denne Aftale.

 

Vedkendelse af appl​​ikationsleverandøransvar:

Applikationsleverandøren har ikke nogen vedligeholdelses- eller supportforpligtelse for Applikationen eller ansvar for at imødegå eventuelle krav fra dig eller nogen tredjepart angående besiddelse eller brug af Applikationen, herunder ubegrænset produktansvar, krav vedrørende manglende overholdelse af lovkrav eller krav udsprunget af forbrugerbeskyttelseslovgivningen. Endvidere har Applikationsleverandøren intet ansvar for tredjemands eventuelle krav vedrørende krænkelser af ophavsretten som følge af din besiddelse eller brug af Applikationen.

Ingen gara​​​​nti: 

Applikationen (herunder Data) stilles til rådighed for dig som den er og forefindes, og du indvilliger i at anvende den for egen risiko. Søfartsstyrelsen og dennes licensgiver, herunder udvikleren af Applikationen, giver ingen garanti, tilkendegivelse eller erklæring af nogen slags, udtrykkeligt eller indirekte, der har grund i lovgivningen eller andetsteds, herunder men ikke begrænset til indhold, kvalitet, nøjagtighed, fuldstændighed, effektivitet, pålidelighed, salgbarhed, egnethed til et bestemt formål, nytte, anvendelse eller resultater, der kan opnås via Applikationen, eller for at Data eller forbindelsesmuligheden vil være uafbrudt eller fejlfri. Hensigten er udelukkende, at Applikationen skal anvendes som et supplement til sporingshjælpemidler og bør således ikke anvendes som din eneste fartøjskommunikations- eller sikkerhedsanordning. HVERKEN Søfartsstyrelsen ELLER APPLIKATIONENS UDVIKLER KAN GARANTERE UAFBRUDT FORBINDELSE MELLEM DIN MOBILENHED OG SATELLITSPORINGSSYSTEMER.

Politik for acceptabel anv​​endelse:

 Vi forbeholder os retten til at lukke konti, hvis brugere forsøger at skjule anvendelsen af flere konti eller at forstyrre nogle af vores ydelser på nogen måde eller at skabe en ny konto med henblik på at undgå restriktioner eller begrænsninger. SafeTrx-abonnenter skal være mindst 18 år gamle, må ikke give urigtige oplysninger om deres identitet, skal altid oplyse gyldige og fuldstændige kontaktdata og skal altid have en gyldig e-mailadresse.

Indsamling af oplys​ninger:

 Vi har adgang til de oplysninger om din rejse og eventuelle identifikationsoplysninger, som du opgiver om dig selv eller dit fartøj, i Applikationen. Hvis du vælger at anvende lokaliseringsbaserede ydelser i Applikationen, indsamles din enheds fysiske lokation med henblik på at kunne give dig sådanne lokaliseringsbaserede ydelser. Disse oplysninger kan deles med andre eftersøgnings- og redningsenheder med henblik på en koordineret reaktion på en hændelse.

Vi kan ligeledes indsamle oplysninger om, hvor ofte du anvender Applikationen, eller om den hyppighed, hvormed visse applikationer og funktioner i Applikationen anvendes. Indsamlingen af oplysninger om anvendelseshyppighed vil foregå anonymt på en måde, der ikke kan identificere dig personligt. Vi kan anvende disse oplysninger til at opdage mere almindelige brugertendenser og til på anden måde at udvide vores produkter eller applikationer. Du kan finde yderligere oplysninger om, hvordan vi indsamler og anvender data, i vores persondata- og privatlivspolitik, som kan findes på: https://www.soefartsstyrelsen.dk/OmOs/OmSoefartsstyrelsenDk/Privatlivspolitik/Sider/default.aspx

SafeTrx kan ligeledes indsamle anonyme oplysninger via integration med tredjepartsudbydere med henblik på at overvåge, hvorledes tjenesteydelsen opfører sig, og at forstå, hvorledes besøgende anvender vores Applikation. Disse oplysninger anvendes udelukkende til at forbedre Applikationens anvendelighed i fremtiden og vil ikke blive samkørt med personhenførbare oplysninger, der modtages i Applikationen, uden dit forudgående samtykke. Fra den dato, hvor denne Aftale trådte i kraft, anvender SafeTrx Google Analytics. Hvis du vil lære mere om Google Analytics' datapolitik og om, hvordan man framelder servicen, så kan du besøge: http://www.google.com/analytics/learn/privacy.html.

Ansvarsfraskrivelse vedrørende påtegning:

 Henvisninger til produkter, serviceydelser, processer, hypertekstlinks til tredjepart eller andre Data gennem varenavn, varemærke, producent, leverandør eller på anden måde er ikke – eller indikerer ikke – nødvendigvis en påtegning, et sponsorat eller en anbefaling heraf af os eller vores licensgivere. Produkt- og serviceoplysninger er den enkelte sælgers eneansvar.

Aftalevi​lkår:

 Vi forbeholder os retten til at opsige denne Aftale hvis vi finder, at du har overtrådt en af Aftalens bestemmelser. Herudover ophører denne Aftale straks i tilfælde af, at en aftale mellem os og en tredjepart, som vi modtager serviceydelser fra, der er nødvendige for at understøtte Applikationen, eller som har licens til Data. Ved aftalens ophør indvilliger du i at destruere alle kopier af Data. Aftalens ansvarsfraskrivelser er gældende selv efter aftalens ophør.

Aftalen i si​n helhed:

Disse vilkår og betingelser udgør aftalen i sin helhed mellem Søfartsstyrelsen og dens licensgiver og dig inden for aftalens område og træder i sin helhed i stedet for eventuelle skriftlige og mundtlige aftaler, der tidligere måtte være indgået mellem os inden for dette område.

 

 

Version 20180227 ​