Tekniske spørgsmål til SejlSikkert-Alarm

På denne side kan du finde svar på tekniske spørgsmål til appen SejlSikkert-Alarm. 

Spørgs​​​mål:​​

​Hvor meget data vil ​SejlSikkert-Alarm appen forbruge?​

Svar: ​

Baseret på en 6-timers tur i Sejlplan tilstand, sender SejlSikkert-Alarm ca. 160 KB data (send og modtaget kombineret), herunder indstilling af sejl og afslutning af turen. App data er ikke engan​​​g en femtedel af denne samlede beregning, men desværre på grund af forskellige underliggende protokoller og metoder, der anvendes af teleselskaberne, kan den rå datatransmission ende med at blive 160KB. Dette er en tilnærmelse. Det endelige resultat afhænger af mange faktorer som dækning, enhedstype, mobilnetværk, etc.​


Spørgs​​​mål:​​

​Hvordan håndterer appen tab af mobildækning?

Svar: ​

Hvis SejlSikkert-Alarm oplever tab af mobildækning, gemmes turenes loggede postioner i telefonen. Når et signal bliver tilgængeligt igen, sender det den lagrede turinformation til serveren og genoptag​er løbende udsendelse af tur information.​


Spørgs​​​mål:​​

​Hvornår sender appen​​ min positionsinformation til serveren?​

Svar: ​

Sejlplan til​stand:

SejlSikkert-Alarm sender positionsoplysninger til serveren hver kilometer og hvert 5. minut, når de er stationære. Når din Smartphone batteristrøm er mellem 10% og 30%, så sender applikationen en positionsrapport hver 2. kilometer. Når batteriniveauet når 10%, vil SejlSikkert SafeTrx vise en meddelelse og stoppe overførsel af positionsopdateringer. Positionsrapportering genoptages, når Smartphone starter opladning, og batteriniveauet overstiger 10%.​

 Track only ti​​lstand: Sejleren kan vælge mellem 4 positions­optagelsesintervaller i spor kun mode.

• Kontinuerlig optagelse

• 5 minutters optagelse

• 10 minutters optagelse

• 30 minutters optagelse

Optagelsesintervallet kan justeres, mens et spor er i gang. Nedenstående beskriver omkodningsintervallerne, når de flyttes og stationært, og hvor ofte det overfører en placering til serveren under visse batteriforhold.


Spørgs​​​mål:​​

​Hvor præ​cise er de placeringspunkter, der overføres fra telefonen?​

Svar: ​

Da nøjagtigheden af bestemmelsen af din position kan variere, vil der altid være en fejlmargin. Overvågningssiden hos JRCC bruger flere metoder for at give opera­tørerne den mest nøjagtige positions­bestemmelse.
Smartphone-applikationen kan give dig information og assistance, der er relevant for din nuværende position, som bestemt af den mobile enhed, du bruger.

Men der er en risiko for, at der ikke vil være forbindelse mellem din mobilenhed og mobildatanettet og hermed GPS-systemet. Vi kan ikke garantere uafbrudt forbindelse mellem din mobilenhed og GPS.


Spørgs​​​mål:​​

​Hvad ​sker der, hvis jeg ikke lukker min tur indenfor den forventede ankomsttid i Sejlplan tilstand?​

Svar: ​

Hvis sejlplanen ikke er lukket inden den forventede ankomsttid ANK, udløses en automatisk eskaleringsproces, der starter med en påmindelse og slutter med en SMS-besked, der sendes til de valgte nødkontakter. Den fulde eskaleringsproces er som følger:

Eskaleringsniveau 1

15 minutter før ANK udløber, vil du modtage en anmeldelse, der råder dig til at forlænge eller afslutte din rejseplan.​

Eskaleringsniveau 2

Hvis du ikke lukker turen, når rejsen ANK udløber, sendes en anden påmindelse om, at turen er nu forsinket, og den skal være lukket eller forlænget.​

Eskaleringsniveau 3

15 minutter efter at ANK er udløbet, og hvis turen ikke er afsluttet eller forlænget, sendes en SMS til din nødkontakt. Hvis din nødkontakt ikke kan kontakte dig, anbefales de at kontakte JRCC.​


Spørgs​​​mål:​​

​Hvad sker der, hvis mit batteri løber ud, og jeg kan ikke forlænge min rejse ETA?​

Svar: ​

Sejlplan til​​stand:

SejlSikkert-Alarm bruger en række metoder til at bestemme position, og disse har et forbrug af strøm. Men appen overvåger løbende dit telefonbatteri, og der er en sikkerhedsfunktion til at sikre, at hvis batteriet falder til 10%, så afbrydes SejlSikkert SafeTrx for at bevare batteristrøm til nødopkald. Når din smartphone er tilsluttet strømforsyning, så genoptages tur-overvågningen og sender positionsoplysninger ved at åbne appen igen.​

Track only ​​tilstand:

I Track only tilstand, hvis batteriet falder til 10%, mens du har en aktiv tur, afbryder SejlSikkert SafeTrx optagelsen for at bevare batteristrøm til nødopkald. Når din smartphone er tilsluttet strømforsyning, genoptages turen igen ved at åbne appen igen

I både Sejl Plan og Track Only-tilstande benytter SejlSikkert SafeTrx følgende SMS til at advare dine nødkontakter om, at batteristrømmen er faldet under 10%​

"Dette er en meddelelse, der informerer dig om, at (brugerens navn) telefonbatteri er lavt, og DMA SafeTrx har afbrudt positionsrapportering. Kontakt venligst (brugerens navn) for at bekræfte deres rejsestatus. SafeTrx vil genoptage positionsrapportering, når batteriet niveauet når over 10% "

* Bemærk, at de batteriniveauer, der er rapporteret på Apple-enheder, er afrundet til nærmeste 5%, derfor kan turen optages, når batteriniveauet er mellem 10% -15%.


Spørgs​​​mål:​​

​Kan jeg ændre min Sejlplan tur ​under sejladsen?​

Svar: ​

Når en tur er i gang, kan bådejeren ændre følgende ved hjælp af knappen "Gennemse" på skærmen "Tur igangværende":

• Anslået ankomsttidspunkt til din slutdestination (ANK)

• Personer ombord

• Nødkontakter

• Slut sted

• 'via' waypoint​


Spørgs​​​mål:​​

​Kan jeg ændre min Track Only tur mens du sejler en tur?​

Svar: ​

Når en tur er i gang, kan tracking intervallet justeres (kontinuerlig optagelse, 5 minutter, 10 minutters optagelse eller 30 minutters optagelse).​


Spørgs​​​mål:​​

Hvordan bestemmer appen, hvilke nærliggende oplysninger der skal vises?​

Svar: ​

Appen viser positions­baseret information på følgende måde.

• Havneoplysninger - viser havne­oplysninger inden for en radius på 10 sømil for din placering eller de nærmeste to porte. Sten:We have to deside if we will show portinformation i DK version

• VHF-kanaler - viser VHF-kanalinformation inden for en 10 sømil radius af din placering eller de nærmeste to VHF-kanaler.

• Redningsbådstationer - viser rednings­bådsinformation inden for en radius på 25 sømil fra din lokalitet eller de nærmeste to redningsbådstationer.

• Dykkere ude lokationer - inden for en 10 sømil radius af din placering.​