Uddannelse

​​​​​Søsportens Sikkerhedsråd anbefaler, at man tager en fritidssejleruddannelse herunder duelighedsbevis eller speedbådsbevis, inden man sejler ud, da de giver en grundlæggende viden om navigation, søvejsregler, farvandsafmærkning m.m.

Læs om kravene til de forskellige fritidssejleruddannelser på www.soefartsstyrelsen.dk

Har du hænderne på rattet af en speedbåd eller vandscooter, har du ansvaret

Pr. 1. maj 2020 er reglerne for at sejle med vandscooter eller speedbåd blevet præciseret. Det betyder, at den, der har hænderne på rattet på en vandscooter eller i en speedbåd, skal have de nødvendige kvalifikationer til det.

Det vil sige, at føreren af fartøjet ikke kan overlade styringen til en person, uden de krævede kvalifikationer.

I kølvandet på den alvorlige vandscooterulykke i Københavns Havn blev der i 2017 bl.a. indført krav om bevis for vandscootersejlads, hvilket indebærer en forudgående teoretisk og praktisk prøve.

I takt med håndhævelsen af kravene, har der vist sig et behov for at præcisere reglerne, så der ikke kan rejses tvivl om, at du skal have et bevis, når du styrer vandscooteren eller speedbåden (”har hænderne på rattet”).

De ændrede regler har været i høring og er trådt i kraft den 1. maj 2020.


Speedbådsbevis​

Ifølge speedbådsførerbekendtgørelsen skal førere af planende fritidsfartøjer med en skroglængde under 15 m have det, der populært kaldes et speedbådskørekort. Har du en teoretisk og praktisk duelighedsprøve, dækker det et speedbådskørekort. Du skal være 16 år eller derover for at måtte føre en speedbåd, og kørekortet skal medbringes under sejlads. 

​Duelighedsbevis

Duelighedsbeviset er en grundlæggende teoretisk og praktisk uddannelse, du bør tage, før du begynder at sejle. Uddannelsen består af to dele – en teoretisk og en praktisk prøve. Begge dele beskæftiger sig med de grundlæggende ting, du skal kunne, inden du sejler ud af havnen første gang. 

Har du et teoretisk og praktisk duelighedsbevis, dækker det også speedbådskørekortet. Duelighedsprøven kan tages ved sejler- og aftenskoler samt i sejlklubber. Et godt råd er: søg på internettet. 
Søsportens Sikkerhedsråds publikationer indgår som en del af pensum. 

Duelighedsbeviset giver også ret til at føre speedbåd. Det vil sige, at du ikke behøver at tage et speedbådskørekort. Duelighedsbeviset skal medbringes under sejlads. Vær opmærksom på, at du skal være 16 år eller derover for at måtte føre en speedbåd, der kræver speedbådskørekort. 

Vandsc​ooterbevis

For at sejle vandscooter skal føreren have et vandscooterbevis. Det får man ved at bestå en vandscooterprøve.

Den består af teoretiske elementer om søvejsregler mv. og en praktisk del som skal gennemføres på en vandscooter. I den praktiske prøve indgår bl.a. manøvrer med høj fart. 

Hvis man inden den 1. januar 2018 opfyldte kravene til at føre vandscooter, må man fortsat føre vandscooter indtil den 1. januar 2020. Herefter skal man også have et vandscooterbevis.​


SRC-bevis (VHF)

​​VHF-radioen er det bedste kommunikationsmiddel på vandet, idet du med en VHF-radio er i stand til hurtigt at kunne komme i kontakt med land og/eller andre skibe. En moderne VHF-radio er udstyret med det, der hedder DSC (Digital Selective Call). Hvis man vil bruge sin VHF-radio, kræver dette en speciel uddannelse, hvor man kan erhverve et såkaldt SRC-bevis. Uddannelse og udstedelse af beviser er underlagt Søfartsstyrelsen.

 

​​​Y3 og Y1

Er du den lykkelige ejer af et fritidsfartøj med en skroglængde på 15 m eller derover, skal du afhængig af fartsområde have et sønæringsbevis som yachtskipper af 3. eller 1. grad. Yachtskipperuddannelserne er delt op i to uddannelser, og uddannelsen tages selvfølgelig af dem, der har brug for den, men den søges også af mange fritidssejlere, der bare gerne vil vide mere om det, de foretager sig ude på vandet.