Trafikseparering

I de internationale søvejsregler, regel 10, er foreskrevet regler for sejlads i trafiksepareringssystemer vedtaget af IMO (International Maritime Organisation). ​​

I danske farvande er der adskillige trafiksepareringssystemer. Trafiksepareringer, dybvandsruter og gennemsejlingsruter er til for at sikre erhvervstrafikken i de danske farvande. Oprettelse af trafiksepareringer og de særlige ruter for erhvervstrafikken er også til gavn for fritidssejlerne, som herved får en indikation af det almindelige sejladsmønster for de større skibe. 

 
Fra broen af et stort skib er det ofte vanskeligt at se en jolle eller et mindre fartøj, som derved risikerer at blive sejlet ned, hvis de befinder sig i separerings- eller rutesystemerne. Risikoen for at blive sejlet ned er især til stede under nedsat sigtbarhed. Derfor bør fritidsfartøjer af alle kategorier også for deres egen skyld holde sig væk fra separerings- og rutesystemerne.