Speedbådsbevis

Ifølge speedbådsførerbekendtgørelsen skal førere af planende fritidsfartøjer med en skroglængde under 15 m have det, der populært kaldes et speedbådskørekort. Har man en teoretisk og praktisk duelighedsprøve, dækker det et speedbådskørekort. Man skal være 16 år eller derover for at måtte føre en speedbåd, og kørekortet skal medbringes under sejlads.