Søvejsregler

​​Skibe bevæger sig frit over hele kloden. I mange områder på kloden har der langt tilbage i tiden været tæt trafik af skibe. I England begyndte man derfor allerede i slutningen af 1700-tallet at interessere sig for at opstille regler for lanterneføring og regler for sejlads for at undgå, at skibe kolliderede med hinanden. Dette resulterede i ”nogle almindelige regler til forebyggelse af sammenstød på søen” i 1840. Reglerne blev sat i kraft i England i 1846. Blandt de første lande, der fulgte dette engelske initiativ, var Danmark, og efterhånden blev der vedtaget internationale regler for sejlads. ​

I dag administreres reglerne i FN’s søfartsorganisation IMO (International Maritime Organization) med hovedsæde i London. Søvejsreglerne og evt. tilføjelser eller rettelser vedtages i IMO som anbefalinger (recommendations) og ratificeres efterfølgende af de enkelte lande. 

 

I Danmark er ”De internationale søvejsregler” sat i kraft ved bekendtgørelser fra Søfartsstyrelsen. Den officielle udgave af søvejsreglerne, benævnt ”De internationale søvejsregler med kommentarer”, udgives af I.C. Weilbach på foranledning Søfartsstyrelsen. 
  
Kommentarerne til reglerne er lige så vigtige som selve reglerne. Kommentarerne er udarbejdet for at tydeliggøre en af og til lidt vanskeligt tilgængelig lovtekst og forklare denne i et let forståeligt sprog. Ligeledes udvider kommentarerne også regelteksten ved at give forklaringer på, hvorledes reglerne skal anvendes i praksis.
 
Du kan træne din viden i søvejsreglerne på www.sejlsikkert.dk​