CE-mærkning

EU´s CE-mærkning har også holdt sit indtog på fritidssejlerområdet. Enhver ny båd, der sælges i dag, skal i henhold til EU´s fritidsbådsdirektiv opfylde visse minimumskrav til bygning, materialer samt stabilitet og flydeevne. Ligeledes skal alle typer redningsveste og svømmeveste, der sælges, opfylde kravene til CE-mærkning, herunder skal der med enhver vest medfølge en brugervejledning på dansk. 

Man skal være på vagt over for bådforhandlere, der sælger både importeret fra lande uden for EU. Sådanne både skal have CE-mærkning, og man skal ikke slå sig til tåls med, at forhandleren lover, at båden er ved at blive CE-godkendt. Det er forbudt at sælge en ny båd uden CE-mærkning, og det er dig som køber, der har et problem med en nyindkøbt båd uden CE-mærkning, som det er forbudt at sejle med.