Redningsveste

​​Det er ikke lovpligtigt at bære redningsvest, når du er på vandet. Det er lovpligtigt, at du medbringer redningsveste til det antal personer, der er om bord. Vestene skal passe til de ombordværende (børneveste til børn osv.). Husk, vestene skal være CE-godkendte. Bøden for ikke at have veste om bord er pt. 600,00 kr. pr. manglende vest. 

Derudover anbefaler Søsportens Sikkerhedsråd, at du bruger sikkerhedsliner, når du er på vandet. Sikkerhedsliner skal også være CE-mærkede for at måtte sælges i Danmark.​

I Meddelelser fra Søfartsstyrelsen L, kapitel IV, ”Teknisk forskrift om fritidsfartøjers bygning og udstyr m.v.”, er følgende anført:
 

Regel 1 g​enerelt

Ethvert fritidsfartøj skal være forsynet med sikkerhedsudstyr i fornødent omfang under hensyntagen til årstidens vejrforhold, fartøjets type og størrelse samt turens længde og varighed.

Regel 2 redningsveste 

  1. Denne regel omfatter alle fritidsfartøjer bortset fra badeudstyr, der udelukkende anvendes i strandkanten. 
  2. Alle fritidsfartøjer, der ikke er fortøjet i havn, skal medføre redningsveste eller svømmeveste til alle personer om bord. 
  3. Kapronings- og motionsroningsfartøjer kan i stedet følge Dansk Forening for Rosports eller Dansk Kano og Kajak Forbunds sikkerhedsbestemmelser.
  4. Dykkere, som​ transporteres i fartøjer, omfattet af denne regel, kan anvende de opstigningsveste, der bruges sammen med dykkerudstyret, i stedet for redningsveste.
  5. Fartøjer, der under opsyn anvendes i lavvandede områder i forlystelsesparker og lignende, kan af Søfartsstyrelsen fritages for at opfylde denne regel.
  6. Rednings- og svømmeveste skal være typegodkendt efter anerkendte normer og overensstemmelsesmærkede med enten ratmærke eller CE-mærke. Redningsveste, der er varefaktamærkede efter den tidligere gældende ordning, kan anvendes, indtil de udskiftes på grund af slid eller ælde.
  7. Anvisninger for brugen og vægtgrænser m.v. af den enkelte rednings- eller svømmevest skal følges.

Læs mere om de forskellige typer af veste både til børn og voksne her.

​Tjek din selvoppustelige redningsvest

Din selvoppustelige redningsvest kan være ubrugelig – tjek den. Omtrent hver tiende selvoppustelige redningsvest er defekt, viser en gennemgang fra Søsportens Sikkerhedsråd. Få gode råd til, hvordan du selv kan tjekke om din redningsvest er i orden.

Søsportens Sikkerhedsråd har ved forskellige arrangementer rundt om i landet gennemført et tjek af rigtig mange selvoppustelige redningsveste. De mange tjek viser en klar tendens. Omkring hver tiende redningsvest er behæftet med fejl.
Daglig leder i Søsportens Sikkerhedsråd, Sten Emborg, uddyber:​

Vi fandt alvorlige fejl ved 5-10 % af på vestene, og mindre alvorlige fejl på hver 5 vest. De alvorlige fejl kan eksempelvis være en tom CO2 patron eller en utæt opdriftsblære. Hvis man ved en ulykke ender i vandet med en redningsvest med sådan defekt, kan redningsvesten vise sig at være ubrugelig. Det siger sig selv, at en sådan situation kan være ganske farlig.

Søsportens sikkerhedsråd opfordrer derfor bådejerne til en gang om året at gennemføre en såkaldt "selvundersøgelse" af alle deres oppustelige redningsveste. En selvoppustelig redningsvest er et mere kompliceret produkt end en traditionel redningsvest. Flittig brug af vesten kan slide på eksempelvis opdriftsblæren, så den ikke længere er tæt. Derudover kan forkert opbevaring ødelægge den automatik, der skal udløse vesten. Med selvundersøgelsen kan bådejeren forebygge falsk sikkerhed og opdage de defekte veste og udbedre eller eventuelt kassere dem.
 
I 2014 druknede 14 fritidsfiskere og –sejlere. Kun 2 af dem brugte redningsvest
At bruge redningsvest er stadig den vigtigste anbefaling til forebyggelse af drukneulykker fra fritidsbåde.
Selvoppustelige redningsveste er blevet meget udbredte i danske lystbåde i de senere år på grund af deres gode komfort og høje sikkerhed. De giver god bevægelsesfrihed, som i en svømmevest, men sikkerhed som en "gammeldags" redningsvest. Således er redningsvestene altid i signalfarver og har samme gode opdrift som den almindelige fastvest.​

Dansk Sejlunion har også lagt materiale om tjek af veste på deres hjemmeside​.