Persondata- og privatlivspolitik

Persondata- og privatlivspolitik

Søsportens Sikkerhedsråd er en selvstændig institution under Søfartsstyrelsen.

Som offentlig myndighed behandler Søfartsstyrelsen mange oplysninger om både virksomheder og fysiske personer. Hvis du er en fysisk person eller en enkeltmandsvirksomhed, og du sender os oplysninger om dig selv, andre personer eller din virksomhed, vil de oplysninger, som du sender til os være personhenførbar data.

Vi har i henhold til en række forskellige lovbestemmelser ret og pligt til at behandle personhenførbar data som led i vores almindelige sagsbehandling. Sådan data har vi pligt til at journalisere efter offentlighedsloven, ligesom vi har pligt til at bevare de journaliserede oplysninger i overensstemmelse med arkivloven. Dette betyder bl.a., at vi kun kan slette oplysninger i det omfang, dette er i overensstemmelse med arkivloven.

Vi behandler også persondata i andre sammenhænge, eksempelvis i forbindelse med rekruttering af- og kommunikation med ambassadører, instruktører og butiksambassadører, som er engageret i Sejlsikkert-projektet[SAN1] .

De persondata, som du oplyser ved tilmelding til SejlSikkert-projektet, vil blive brugt til løbende[SAN2]  kommunikation i form af udsendelse af nyhedsbreve gennem MailChimp samt forsendelse af kampagnemateriale til den oplyste adresse. Derudover vil dit navn, postnummer, by samt din e-mail adresse fremgå på SejlSikkert-kortet i Google og være offentligt tilgængeligt. I tilfælde af, at du ikke længere ønsker, at dine persondataoplysninger bliver brugt i henhold til ovenstående, så kontakt Søsportens Sikkerhedsråd.

Uanset hvilken type af behandling af data, der er tale om, har du ret til med visse få undtagelser at bede os om indsigt i, hvilke oplysninger vi behandler om dig, ligesom du kan anmode os om – i det omfang det ikke er i strid med anden lovgivning – at berigtige oplysninger, at slette oplysninger eller helt at indstille behandlingen af dine oplysninger.

Alle oplysninger, som vi modtager, opbevares på en server i Danmark, og vi har ved en gennemgang af vores systemer og ved instrukser til vores medarbejder taget skridt til at sikre, at vi passer så godt på alle oplysninger som muligt.

Kontaktoplysninger og klage

I det omfang du har spørgsmål, eller hvis du ønsker at få indsigt i, hvilke oplysninger vi har om dig, kan du kontakte Søfartsstyrelsen ved at skrive til sfs@dma.dk eller til adressen Fjordvænget 30, 4220 Korsør, CVR-nr.: 29831610. Du kan også ringe til os på tlf. 72 19 60 00.

Hvis du ønsker at sende en mail, som indeholder følsomme oplysninger eller dit cpr.nr., skal vi opfordre til, at du sender mailen til os fra din e-boks.

Læs om digital post fra Borger.dk (e-boks)

Du kan kontakte vores databeskyttelsesrådgiver på følgende e-mail: DPO@em.dk eller på tlf. 33 92 33 50.

Hvis du ønsker at klage over vores behandling af oplysninger, skal du klage til Datatilsynet.

Cookies
Læs Søsportens Sikkerhedsråds cookie-politik.

Links til andre hjemmesider
I det omfang der på vores hjemmeside er links til andre hjemmesider, skal vi opfordre dig til, at du altid læser disse hjemmesiders politik om beskyttelse af personlige oplysninger og andre relevante politikker, inden du går videre til siden