Gas, sprit og petroleum

​Ifølge loven skal der i ethvert fartøj være en fører, som er ansvarlig for fartøjet og de ombordværendes sikkerhed. Dette ansvar omfatter også de tekniske installationer, deres tilstand og driftssikkerhed. 

Søfartsstyrelsens seneste forskrift om anvendelse af gas, sprit og petroleumsanlæg i fritidsfartøjer er beskrevet i Søfartsstyrelsens ”Meddelelser fra Søfartsstyrelsen L”​, der bl. a. indeholder tekniske forskrifter for gasanlæg, spritapparater og petroleumsbrændere. Desuden omhandler de regler for kabysanlæg i fritidsfartøjer. 

Overtrædelse af reglerne kan i tilfælde af uheld føre til, at forsikringen ikke udbetales, og at der pålægges straf. Forskrifterne kan findes på www.soefartsstyrelsen.dk under punktet regler og love.

​​Ulykker​

​​​I mange af de tilfælde, hvor større fritidsbåde totalforliser eller bliver svært beskadiget, er det brand eller eksplosion i motorrum, ved kogesteder og andre tekniske installationer, der bærer skylden. Det gælder både benzin- og dieselmotorer, flaskegasanlæg og akkumulatorer. 

Bliv orienteret om bådens tekniske installationer herunder vedligeholdelse og drift​ i vores pjece "Værd at vide om brand og eksplosion"