Udstyr

​​Ethvert skib skal være udrustet og bemandet forsvarligt. Det er dit ansvar som fører at sørge for, at skibet er udrustet forsvarligt i forhold til, hvilke farvande du skal sejle i. Samtidig skal skibet være tilstrækkeligt bemandet. Der skal være besætning nok til at håndtere skibet under alle forhold. Besætningen skal også være uddannet og trænet. 

Søsportens Sikkerhedsråd anbefaler, at man udruster båden efter følgende retningslinjer: ​

Kystnær sejlads

Sejler du inden for 1500 m fra kysten (undtaget Vestkysten), bør du medbringe:
 • Årer og åregafler (kun for fartøjer, der med rimelig sandsynlighed kan fremdrives med årer)
 • Øsekar eller pumpe
 • Redningsveste til alle om bord
 • Lydgivere
 • Godkendte lanterner
 • Vandtæt elektrisk lygte
 • Redningskrans
 • Anker og -grej, der passer til bådens størrelse
 • Førstehjælpskasse
 • 2 røde nødblus
 • 2 orange røgblus
 • Lækpropper
 • Pulverslukker (2 stk. hvis du har en motorbåd)
 • Kompas
 • Frigørelsesværktøj (wiresaks eller lignende) ​

Fri af kysten

Sejler du i den østlige del af Nordsøen, indre danske farvande eller Østersøen, bør du medbringe:
 • Årer og åregafler (kun for fartøjer, der med rimelig sandsynlighed kan fremdrives med årer)
 • Øsekar eller pumpe
 • Redningsveste til alle om bord
 • Lydgivere
 • Godkendte lanterner
 • Vandtæt elektrisk lygte
 • Redningskrans
 • Anker og -grej, der passer til bådens størrelse
 • Førstehjælpskasse
 • 2 røde nødraketter
 • 2 røde nødblus
 • 2 orange røgblus
 • Lækpropper
 • Pulverslukker (2 stk. hvis du har en motorbåd)
 • Redningsflåde
 • Kastering med line
 • Kompas
 • Radarreflektor
 • Søkort
 • Ankerkugle
 • Livliner
 • Værktøjskasse
 • Instruktionsbøger
 • Radiomodtager
 • Frigørelsesværktøj (wiresaks eller lignende) 

Åbent hav

Sejler du i rum sø, bør du medbringe:​
 • Årer og åregafler (kun for fartøjer, der med rimelig sandsynlighed kan fremdrives med årer)
 • Øsekar eller pumpe
 • Redningsveste til alle om bord
 • Lydgivere
 • Godkendte lanterner
 • Vandtæt elektrisk lygte
 • Redningskrans
 • Anker og -grej, der passer til bådens størrelse
 • Førstehjælpskasse
 • 4 røde nødraketter
 • 4 røde nødblus
 • 2 orange røgblus
 • Lækpropper 
 • Pulverslukker (2 stk. hvis du har en motorbåd)
 • Redningsflåde
 • Kastering med line
 • Kompas
 • Radarreflektor
 • Søkort
 • Ankerkugle
 • Livliner
 • Værktøjskasse
 • Instruktionsbøger
 • Radiomodtager
 • Ekkolod
 • Log
 • Kikkert
 • Barometer
 • GPS
 • Fyrfortegnelser
 • Drivanker
 • Lægemidler
 • Frigørelsesværktøj (wiresaks eller lignende)