Stabilitet

​Et fritidsfartøjs konstruktion er omhandlet i ”Meddelelser fra Søfartsstyrelsen L”​, det såkaldte fritidsbådsdirektiv. 

Ifølge direktivet inddeles fritidsfartøjer i følgende kategorier:

Fartøjers konstruktionskategori                            Vindstyrke

CE-normen                                                                      Beaufort-skala​                                   Signifikant bølgehøjde*​  ​

A: Oceangående fartøjer                                        Over 8                                                  Over 4 meter
B: Offshore fartøjer                                                        Indtil og inkl. 8                              Indtil og inkl.4 meter
C: Kystfartøjer                                                                Indtil og inkl. 6                                 Indtil og inkl. 2 meter
D: Fartøjer til beskyttede farvande                           Indtil og inkl. 4                                 Indtil og inkl. 0,5 meter

 
* Signifikant bølgehøjde betyder gennemsnitshøjden af tredjedelen af de højeste bølger i en given observationsperiode​

 

A – Oceangående fartøjer:

Konstrueret med henblik på længere sejladser, hvor vindstyrken kan overstige 8 på Beaufort-skalaen, og den signifikante bølgehøjde kan komme op på over 4 m, hvorunder disse fartøjer stort set skal kunne klare sig selv, idet der dog ses bort fra unormale forhold.​​

B – Offshore-fartøjer:

Konstrueret med henblik på offshore-sejlads, hvor vindstyrken kan komme op på 8, og den signifikante bølgehøjde kan komme op på 4 m.

C – Kystfartøjer:

Konstrueret med henblik på sejlads i kystfarvande, større bugter, flodmundinger, søer og floder, hvor vindstyrken kan komme op på 6, og den signifikante bølgehøjde kan komme op på 2 m.​

D – Fartøjer til beskyttede farvande:

Konstrueret med henblik på sejlads i kystnære farvande, i mindre bugter, på mindre søer, floder og kanaler, hvor vindstyrken kan komme op på 4, og den signifikante bølgehøjde kan komme op på 0,3 m med bølger, der lejlighedsvis kan komme op på en maksimumhøjde på 0,5 m, f.eks. fra passerende fartøjer.
Fartøjer i disse kategorier skal være konstrueret og bygget således, at de kan modstå ovennævnte parametre med hensyn til stabilitet, opdrift og andre relevante væsentlige krav.
Yderligere om væsentlige krav med hensyn til konstruktion og bygning af fritidsfartøjer kan findes på Søfartsstyrelsens hjemmeside www.soefartsstyrelsen.dk​.
En kort beskrivelse af systemet findes i Søsportens Sikkerhedsråds brochure ”Værd at vide om valg af jolle til fritidssejlads og –fiskeri”.