Temperaturmåling på vandscootersejlads

Der er plads til forbedringer kulturen blandt vandscootersejlere
Tankeløs sejlads til gene for roere, badende og andre sejlere er stadig almindelige. Undersøgelse viser at vandscootersejlere stadig har manglende respekt for kravet om at sejle mindst 300 meter fra land, chikanerer og støjer meget.

Søsportens Sikkerhedsråd har foretaget en ”temperaturmåling” blandt sine medlemsorganisationer.

Rådet ønskede en indikation af, om der, efter stramninger af reglerne for vandscootersejlads, stadig ses gener overfor ”bløde sejlende”. Stramningerne af reglerne for vandscootersejlads blev indført i kølvandet på ulykken i forsommeren 2017, hvor to amerikanske udvekslingsstuderende omkom efter påsejling fra en vandscooter. Stramningerne har bl.a. omfattet krav om ansvarsforsikring, mulighed for konfiskation af vandscooteren og krav om vandscooterbevis. Politiet har fulgt stramningerne op med øget kontrol af de sejlende.

Rådet modtog 23 besvarelser fra især kajak- og roklubber. Knap halvdelen af besvarelserne melder, at man ikke oplever gener, enten fordi der ikke er vandscooter sejlads i området, eller fordi der bliver sejlet hensynsfuldt. Lidt over halvdelen af besvarelserne melder om en eller anden grad af gener. De fleste af dem mindre alvorlige gener bl.a. i form af støj og sene kursændringer.

I fem af besvarelserne tales der om forskellige grader af alvorlige gener. Fælles for dem er, at der tales der om høj fart, tætte passager og ofte overtrædes afstandskravet om 300 meter fra kyst og havn. Men også om forskellige grader af drillerier og chikane. Der blev i flere tilfælde nævnt, at det var vanskeligt at gå i dialog med vandscootersejlerne, der svarer igen med trusler om repressalier.

Heldigvis er der ikke meldt om deciderede påsejlinger, men det er trist, at der stadig opleves chikanerier, drillerier og høj fart. Det tyder på, at der er dele af vandscootermiljøet, hvor der endnu ikke er sket nogen kultur- og adfærdsændring ovenpå vandscooterulykken.

Søsportens Sikkerhedsråd har derfor valgt at fortsætte den allerede iværksatte oplysningskampagne på de sociale medier og i havnene, med at give vandscooterførerne nogle gode råd til at mindske generne ved deres sejlads og skabe færre konflikter i forhold til andre brugere at vandet.

Vandscootere_vis_hensyn1.jpg
Plakaten kan bestilles på info@soesport.dk