Vandscootere skal følge reglerne

​​Vandsport er populært som aldrig før, og leg på vandet kræver særlig hensyntagen til andre. Førere af vandscootere skal følge reglerne og vise hensyn til andre.


Vandscootere, speedbåde og jetski sejler med stor fart. Det føles frit at sejle vandscooter, men det er vigtigt at følge reglerne og vise hensyn til de badende og de andre, der færdes på vandet.

Regler for vandscootere og jetski

Krav om vandscooterbevis
Lovpligtig ansvarsforsikring
Sejl ikke nærmere kysten end 300 meter
Promillegrænse på 0,5
Rednings- eller svømmevest til alle
Søvejsreglerne gælder også for vandscootere
Overhold lokale sejladsbestemmelser

Sten Emborg, Specialkonsulent i Søsportens Sikkerhedsråd:

”Vandscootere og hurtigtgående speedbåde sejler hurtigt og kommer ofte for tæt på andre både og ”bløde trafikanter” som kajakroere og badende. De meget hurtige hastigheder medfører dårlig reaktionstid, som kan blive farlig for andre, der færdes på vandet, men også for jetski og speedbådssejlerne selv.”

Her er de vigtigste 7 regler, som du skal kende og overholde:

1: Krav om vandscooterbevis

For at sejle vandscooter skal føreren have et vandscooterbevis. Det får man ved at bestå en vandscooterprøve. Hvis man inden den 1. januar 2018 opfyldte kravene til at føre vandscooter, må man fortsat føre vandscooter indtil den 1. januar 2020. Herefter skal man også have et vandscooterbevis.

2: Lovpligtig ansvarsforsikring

Reglerne betyder, at føreren af en speedbåd eller vandscooter skal sikre sig, at der er en ansvarsforsikring. Forsikringen skal dække både personskade, tab af forsørger og skade på ting. Er speedbåden eller vandscooteren ikke forsikret, må føreren ikke benytte den.

3: Regler for sejlads ved kysten (vandscooterbekendtgørelsen)

Hovedreglen er, at det er forbudt at sejle nærmere end 300 meter fra land. Indenfor 300 meters grænsen må man alene sejle vinkelret på kysten med en hastighed på under 5 knob. Sejlads er forbudt i naturbeskyttelsesområder, fredede områder og vildreservater.​

4: Promilleregler

For vandscootere og speedbåde gælder der en promillegrænse på 0,5 ‰.

5: Rednings- eller svømmevest til alle

Der skal være redningsvest eller svømmevest med til alle på vandscooteren. Læs mere om svømme- og redningsveste

6: Søvejsreglerne

Søvejsreglerne gælder også for vandscootere. Det betyder bl.a., at man skal sejle med ”Sikker fart” under hensyn til overskuelighed, trafiktæthed og tage hensyn til roere og badende.

Der er ”højre vigepligt” for al trafik fra styrbord side og ubetinget vigepligt over for sejlbåde og robåde. Hvis man har vigepligten, skal man vige i god tid, så andre fartøjer kan se, at man viger. Det er vigtigt at vise hensyn og godt sømandsskab over for andre fartøjer og overholde sine vigepligter, så vi undgår, at en tur på søen ender med en ulykke.
Når solen går ned, har en vandscooter også pligt til at føre lanterner: Grøn til styrbord, rød til bagbord og hvid bagud. Læs mere om søvejsreglerne

7: Overholdelse af lokale sejladsbestemmelser

Det er vigtigt at sætte sig ind i de lokale sejladsbestemmelser. De kan findes på www.politi.dk under den enkelte region. Der kan også findes sejladsbestemmelser gældende for den enkelte havn. Der kan være områder, hvor det er forbudt at sejle med vandscooter f.eks. i Københavns Havn, eller der kan være fastsat hastighedsbegrænsninger. Se www.danskehavnelods.dk