Sikkerhed i havnene

​​​Øg sikkerheden på havnen

I takt med, at foråret langsomt nærmer sig, stiger trafikken også på havnene. Det betyder, at risikoen for at flere falder i vandet er oplagt. De fleste havne er sikret med faste stiger på broerne, redningskranse og redningshager, men har du husket at sikre din egen båd?


Stige tilgængelig fra vandet

Sejlersæsonen står for døren, og snart myldrer havnene med liv. Desværre drukner der to til tre sejlere hvert år i danske havne. Ulykkerne sker tit i forbindelse med fest og alkohol, og det sker oftest i sommermånederne. Mange af ofrene bor på deres båd, og ingen af dem havde redningsvest på, da de blev fundet. Så hvad kan du selv gøre for at forbedre sikkerheden?


Brug badestigen

Det er ikke kun dig selv – men også andre – du hjælper, hvis du sørger for, at din badestige agter er let at folde ned. Det gøres nemt med et lille stykke tov og et slipstik, så en overbordfalden let kan få fat i tovet og få badestigen klappet ned. Det kan være det, der udgør forskellen på liv eller død, for en besøgende i havnen eller for bådens besætning, men også til søs især hvis du sejler alene.


Hvad kan du selv gøre?

Selv om din hjemhavn er sikret med redningsstiger og andre sikkerhedsforanstaltninger, kan du med ganske få midler sikre din egen båd, så det bliver lettere at komme til og fra borde, og lettere at færdes om bord.
Sørg for, at du har en god og solid ombordstigningstrappe, så overgangen mellem kaj og båd bliver lettere at passere. Du kan yderligere forbedre forholdene ved at sætte skridsikker tape på trappetrinene og på båden. Du kan også sørge for, at dine fortøjninger er løse nok til, at du kan trække båden tæt på kajen.

Vid, hvor tingene er

Orienter dig om sikkerheden på havnen, så du ved hvor den nærmeste redningsstige og -krans er. Fortæl havnefogeden det, hvis de ikke er i orden. Lær også førstehjælp og sæt dig ind i, hvordan en hjertestarter virker.

Mørke og alkohol

Pas på med at færdes alene på havnen – især hvis du har været til fest, og vær ekstra forsigtig, når mørket falder på. Bær redningsvest, især når du er alene, og hvis vejret er dårligt. Vær ekstra varsom, hvis du har drukket alkohol, og hold øje med dine kammerater. I kan følge hinanden hjem efter en fest, men bring ikke dig selv i fare, hvis du skal redde andre.
 Pas på dig selv, pas på de andre, og hav en god, sikker sommer!
Af Katrine Bertelsen Fotos: Klaus Schlichter