Bliv klar til sejlsæsonen 2018: Det er nu, du skal tage dit duelighedsbevis

Har du lige fået din første båd, eller har du aldrig fået taget et duelighedsbevis, så er det oplagt at bruge efterårs- og vintermånederne til at få gjort noget ved det. Ingen kræver, at du har et duelighedsbevis for at føre en sejlbåd, men for din egen og andres sikkerhed, er det en god investering, lyder det fra Søsportens Sikkerhedsråd.

 

Når du står med duelighedsbeviset i hånden, har du lært at læse søkort og planlægge en tur. Du har også prøvet at manøvrere en båd i havn og til søs, lært om vigeregler, farvandsafmærkninger, nødsignaler, bådmotorer og en masse andet nyttigt, som vil gøre dine sejlture både sikre og sjovere.

"Når man anskaffer sig en båd, kan man næsten ikke vente med at få den i vandet og komme på den første tur. Men sejlråd nummer 1 er, at man skal lære at sejle, og når det handler om sejlads, er det en rigtig skidt idé udelukkende at satse på learning-by-doing. Der er både en teoretisk og en praktisk del, man skal have styr på", siger Sten Emborg, specialkonsulent i Søsportens Sikkerhedsråd.

Et duelighedsbevis kan tages på en weekend via online-kurser eller over en vinter i en sejlklub, hvor det kombineres med praktisk sejltræning. Kurserne i sejlklubberne er dér, hvor du kommer grundigst omkring alle aspekter af sejlads, og det giver en god portion sikkerhed at vide, at du har været igennem de vigtigste områder af sejlads. Se duelighedsbeviset som en mulighed for at lære tingene af sejlkyndige folk og som en chance for at få svar på en masse spørgsmål, som du helt sikkert har som nybagt bådejer.

"Et godt grundkendskab er uundværligt for at kunne gebærde sig sikkert på vandet. Når du tager duelighedsbevis, skal du bl.a. vise, at du kan sejle båden for alle vindretninger - også i  hårdt vejr. Meget vigtigt lærer du mand over bord-manøvre.. Måske tænker du, at ’det sker aldrig for mig’, men når du pludselig står i situationen, er det for sent at lære det. 34  pct. af fritidssejlere og fritidsfiskere har været ude for én eller flere hændelser, der kunne have udviklet sig alvorligt. Jo bedre du er til at undgå dem og håndtere situationen, hvis det alligevel sker, jo større chance er der for, at du kommer i havn i god behold", siger Sten Emborg.

Øvelse gør mester

Hvis du gerne vil samle praktisk erfaring, før du selv sejler ud, kan du eksempelvis begynde som gast på en anden båd og lære fra rutinerede sejlere. Hvis du sejler med din ægtefælle eller en anden sejlmakker, er det en fordel, at de også har et duelighedsbevis. På den måde vil I meget bedre kunne supplere hinanden på båden, fordi I har samme viden.
En af de allervigtigste ting er at lære navigation. De danske farvande er af meget forskellig karakter. Nogle steder er der store sten lige under overfladen, og andre steder er der dybere. Derfor er det godt at kunne læse et søkort og sætte en kurs, og det er godt at kigge på søkort og planlægge turen sammen på forhånd. Sæt dig også ind i vejr- og vindforholdenes betydning for sejlads og gå aldrig ud, hvis du er i tvivl, om der er uvejr på vej.

Det kræver en del timer på havet at blive fortrolig med bådens udstyr. Så når du har erhvervet duelighedsbeviset eller skal lære din sejlmakker op, så øv jer i at manøvrere båden for både sejl og med motor, så I får fornemmelsen af, hvordan båden reagerer. At komme ind og ud af havn er sværere, end det umiddelbart lyder, så I kan med fordel øve jer på åbent vand og fx manøvrere rundt om en bøje, så I får en fornemmelse for, hvordan båden reagerer.

Tag skipperansvar

Når du tager duelighedsbevis, lærer du også om skipperansvar. Det er din båd, og det er dit ansvar, at båden er i orden, og at alle ombord kommer sikkert i land efter turen.
Gennemgå altid bådens sikkerhedsudstyr, før I sejler ud. Virker VHF’en, og ved alle ombord, hvordan man bruger den? Brug sikkerhedsliner, så I ikke falder over bord. Og hvis det alligevel sker, vil en redningsvest hjælpe med at købe tid, til personen er ombord igen. Det er vigtigt at have øvet mand over bord, så du ved, hvordan det præcist skal foregå på din båd, hvis nogen skal reddes i land. Det er fx altid klogt at have en badestige monteret bagerst på båden, så en overbordfalden person lettere kan komme tilbage i båden.

"Selvom du har taget dit duelighedsbevis, er der stadig mange ting, som du skal lære og holde ved lige, fx mand over bord-manøvre og tjek af bådens udstyr – man kan hele livet blive en dygtigere sejler. Og hvis du anskaffer en ny båd, skal du lære den at kende og at manøvrere på ny. Så selvom man er en erfaren sejler, er der en masse ting, der skal holdes ajour", siger Sten Emborg.

Hvad er et duelighedsbevis?

Duelighedsbeviset er en grundlæggende teoretisk og praktisk uddannelse, du bør tage, før du begynder at sejle. Uddannelsen består af to dele – en teoretisk og en praktisk prøve. Begge dele beskæftiger sig med de grundlæggende ting, du skal kunne, inden du sejler ud af havnen første gang. Duelighedsprøven kan tages i sejlklubber samt ved sejler- og aftenskoler. Duelighedsbeviset giver også ret til at føre speedbåd. Det vil sige, at du ikke behøver at tage et speedbådskørekort. Duelighedsbeviset skal medbringes under sejlads. Vær opmærksom på, at du skal være 16 år eller derover for at måtte føre en speedbåd, der kræver speedbådskørekort. Nogle havne, sejlklubber og forsikringsselskaber kræver, at du har duelighedsbevis.
Læs mere om duelighedsbeviset her.

Søsportens Sikkerhedsråd samarbejder med TrygFonden om indsatsen ”SejlSikkert”, der skal øge sikkerhedskulturen blandt fritidssejlere og fritidsfiskere. Læs mere på sejlsikkert.dk.